Towarzystwo Wiedzy Obronnej
ul. Siedmiogrodzka 3A
01-204 Warszawa
(Budynek Warszawkiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej)

Numer KRS: 0000110214
REGON: 000802805
NIP: 5260001772

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Mariusz Kamiński
Redaktor Naczelny
Akademia Sztuki Wojennej

Wsparcie techniczne

Administrator