Operacyjne aspekty koncepcji A2/AD

Słowa kluczowe: operacja, anty-dostępowość, projektowanie operacji, koncepcje operacyjne, obszar operacji

Abstrakt

W artykule podjęto próbę przedstawienia problematyki projektowania i planowania operacji w kontekście wejścia sił w obszar operacji oraz związanych z tym zagrożeń antydostępowych. Celem zasadniczym było zdefiniowania terminów „anti-access” oraz „area denial”. Powyższe uwarunkowania stanowiły genezę sytuacji problemowej. Rozwiązanie powstałej sytuacji może zatem stanowić uzyskanie odpowiedzi na problem badawczy wyrażony w postaci pytania – czym jest anty-dostępowość (A2/AD)?. Dekompozycja głównego problemu badawczego umożliwiła wygenerowanie zagadnień składowych, które zawarto w następujących pytaniach: Czy możliwe jest uzyskanie synergii w ramach połączenia domen? Jakie koncepcje operacyjne można powiązać z tym podejściem z perspektywy planujących operacje? Jakie są założenia bitwy powietrzno-morskiej tzw. Air-Sea Battle i połączonej koncepcji dostępu i manewru w globalnie wspólnych regionach? Jakie występują wymogi wobec nowych zagrożeń? W materiale wykorzystano wyniki badań porównawczych oraz analizę danych zawartych w materiałach amerykańskich głównie takich ośrodków jak Center for Strategic and International Studies CISIS, US Army TRADOC, Congressional Research Service, Naval War College Review.

Bibliografia

Agnihotri K., China’s Anti-ship Ballistic Missile, based Anti-access Concept: Implication of a Southward Re-orientation, Journal of Defence Studies Vol. 7, Issue 1, 2013.

Berk B., China’s Silver Bullet: A Brief Analysis of the Threat Posed by the PRC’c Anti-ship Ballistic Missile, Chapel Hill, NC, Univeristy of North Carolina Printing Office, 2011.

Bitzinger R., The AirSea Battle Debate and the Future of Conflict in East Asia, Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies, luty 2013.

Davin M., Anti-Access/Area Denial: Time to Ditch the Bumper Sticker?, Newport, RI, Naval War College, s. 1-6.

Easton I., China’s Military Strategy in the Asia Pacific: Implications for Regional Stability, Arlington, VA: Project 2049 Institute, wrzesień 2013.

Finney N.K., Air-Sea Battle as a Military Contribution to Strategy Development, Infinity Journal, Volume 2, Issue No. 4 2012.

Freier N., Challenges to American Access: The Joint Operational Access Concept and Future Military Risk, Center for Strategic and International Studies cisis. org, htpp://cisis.org.publ [dostęp: 05.01.2019].

Gordon IV J., The Army’s Role in Overcoming Anti-Access and Area Denial Challenges, Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2013.

Gunzinger M., Dougherty Ch., Outside-In: Operating from Range to Defeat Iran's Anti-Access and Area-Denial Threats, Washington, DC: Center for Strategic and Budgetary Assessment, 2011.

Kiley G. T., Szechenyj N., U.S. Force Possture Strategy in the Asia Pacific Region: An Independent Assessment, Washington, DC, CSIS, 2012.

McCarthy Ch., USAF, Anti-Access/Area Denial: The Evolution of Modern Warfare, Newpoort, RI: U.S. Naval War College, 2012.

Walsh B., Access Denied: Future Military Operations in an Anti-Access Environment, Newport, RI, Naval War College, 2011.

Wuthnow J., The Impact of Missile Threats on the Reliability of US Overseas Bases: A framework for Analysis, Carlise, PA: US Army War College, 2005.

Wuthnow J., The Impact of Missile Threats on the Reliability of US Overseas Bases: A Framework for Analysisi, Carlise, PA: US Army War College, 2005.

Opublikowane
2021-06-30
Dział
Artykuły recenzowane