Wykorzystanie nowych technologii przez terrorystów na przykładzie dronów i deep fake’ów

Słowa kluczowe: terroryzm, drony, deep fake’i, sztuczna inteligencja, technologia

Abstrakt

Organizacje terrorystyczne w coraz większym zakresie, w różnych aspektach swojej działalności, wykorzystują nowe rozwiązania technologiczne – od komunikacji wewnętrznej, poprzez procesy rekrutacyjne, aż po przeprowadzanie skumulowanych ataków. Technologiczny rozwój umożliwia im skuteczne funkcjonowanie i sprawniejsze realizowanie wyznaczonych celów, niejednokrotnie znacznie zwiększając obręb prowadzonych operacji o narzędzia i środki, które były niedostępne jeszcze kilka lub kilkanaście lat temu. Niniejszy artykuł odnosi się do aspektu wykorzystania przez organizacje terrorystyczne nowych technologii w postaci dronów — zarówno tych bardziej tradycyjnych (ale zaawansowanych technologicznie), jak również tych wyposażonych w sztuczną inteligencję – i deep fake’ów, czyli fałszywych zdjęć i materiałów audio i wideo. Głównym celem jest zasygnalizowanie niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą wykorzystywanie przez terrorystów nowych technologii, również sztucznej inteligencji, oraz zrodzona naukowa potrzeba dokładnej analizy tego zagrożenia.

 

Bibliografia

BBC, Anti-drone protest at RAF Waddington, https://www.bbc.com/news/uk-england-lincolnshire-41536818, (dostęp: 20.10.2020).

Bird E., Fox-Skelly J., Jenner N., Larbey R., Weitkamp E. and Winfield A., The Ethics Of Artificial Intelligence: Issues And Initiatives. Brussels 2020.

Builtin.com, What Is Artificial Intelligence? How Does AI Work? https://builtin.com/artificial-intelligence, (dostęp: 1.11.2020).

Future Work Institute, Deepfake Video And Audio Recordings, https://futureworkinstitute.com/deepfake-video-and-audio-recordings/, (dostęp: 7.11.2020).

Gibbons-Neff T., ISIS used an armed drone to kill two Kurdish fighters and wound French troops, report says, https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/10/11/isis-used-an-armed-drone-to-kill-two-kurdish-fighters-and-wound-french-troops-report-says, (dostęp: 21.09.2020).

Guibert N., Irak : Paris confirme qu’un drone piégé a blessé deux membres des forces spéciales françaises à Erbil, https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/10/11/irak-deux-commandos-francais-gravement-blesses-a-erbil-par-un-drone-piege_5011751_3218.html, (dostęp: 21.09.2020).

Harris L., Deep Fakes And National Security, Congressional Research Service, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11333, (dostęp: 2.11.2020).

Hartmann K. and Giles K., The Next Generation of Cyber-Enabled Information Warfare, https://ccdcoe.org/uploads/2020/05/CyCon_2020_13_Hartmann_Giles.pdf, (dostęp: 7.02.2021).

Hoenig M., Hezbollah and the Use of Drones as a Weapon of Terrorism, https://fas.org/pir-pubs/hezbollah-use-drones-weapon-terrorism, (dostęp: 14.10.2020).

Jaiman A., Positive Use Cases Of Deepfakes, Toward Data Science, https://towardsdatascience.com/positive-use-cases-of-deepfakes-49f510056387, (dostęp: 3.11.2020).

Kumar N., Saudi Arabia Drone Attack: Sign of Changing Character of Hybrid War, https://www.vifindia.org/article/2019/october/01/saudi-arabia-drone-attack-sign-of-changing-character-of-hybrid-war, (dostęp: 22.09.2020).

Lee D., Deepfake Salvador Dalí Takes Selfies With Museum Visitors, The Verge, https://www.theverge.com/2019/5/10/18540953/salvador-dali-lives-deepfake-museum, (dostęp: 4.11.2020).

Kennedy-Pipe C., IEDs, Martyrs, Civil Wars and Terrorists. [w]: C. Kennedy-Pipe, G. Clubb and S. Mabon, ed., Terrorism and Political Violence. London: Sage, s.158.

McDermott R., Moscow Unveils Further Advances in Drone Technology, Eurasia Daily Monitor, Volume: 16:139, 2019.

McKinsey & Company, Artificial Intelligence And Southeast Asia's Future, https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/artificial%20intelligence/ai%20and%20se%20asia%20future/artificial-intelligence-and-southeast-asias-future.ashx, dostęp: 22.10.2020, s. 4.

Moy G., Shekh S., Oxenham M. and Ellis-Steinborner S., Recent Advances In Artificial Intelligence And Their Impact On Defence, https://www.dst.defence.gov.au/sites/default/files/publications/documents/DST-Group-TR-3716_0.pdf, (dostęp 16.10.2020).

Parachini J. V., Wilson P. A., Drone-Era Warfare Shows the Operational Limits of Air Defense Systems, https://www.rand.org/blog/2020/07/drone-era-warfare-shows-the-operational-limits-of-air.html, (dostęp: 21.09.2020).

Temple-Raston D., How Much Does A Terrorist Attack Cost? A Lot Less Than You'd Think, NPR, https://www.npr.org/sections/parallels/2014/06/25/325240653/how-much-does-a-terrorist-attack-cost-a-lot-less-than-you-think?t=1605889247748, (dostęp: 5.11.2020).

Rogoway T., ISIS Drone Dropping Bomblet On Abrams Tank Is A Sign Of What’s To Come, https://www.thedrive.com/the-war-zone/7155/isis-drone-dropping-bomblet-on-abrams-tank-is-a-sign-of-whats-to-come, (dostęp: 21.09.2020).

Sayler K., Artificial Intelligence And National Security, https://fas.org/sgp/crs/natsec/R45178.pdf, (dostęp: 11.11.2020).

Stupp C., Fraudsters Used AI To Mimic CEO’S Voice In Unusual Cybercrime Case, WSJ, https://www.wsj.com/articles/fraudsters-use-ai-to-mimic-ceos-voice-in-unusual-cybercrime-case-11567157402, (dostęp: 10.11.2020).

Techjury.Net, Infographic: How AI Is Being Deployed Across Industries, Robotics Business Review, https://www.roboticsbusinessreview.com/ai/infographic-how-ai-is-being-deployed-across-industries/, (dostęp: 28.10.2020).

University College London, ‘Deepfakes’ Ranked As Most Serious AI Crime Threat, https://www.ucl.ac.uk/news/2020/aug/deepfakes-ranked-most-serious-ai-crime-threat, (dostęp 4.11.2020).

Van der Veer R., Terrorism in the age of technology, https://www.clingendael.org/pub/2019/strategic-monitor-2019-2020/terrorism-in-the-age-of-technology, (dostęp: 18.09.2020).

Ware J., Terrorist groups, artificial intelligence, and killer drones, https://warontherocks.com/2019/09/terrorist-groups-artificial-intelligence-and-killer-drones, (dostęp: 21.09.2020).

Zegart A., In The Deepfake Era, Counterterrorism Is Harder, The Atlantic, https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/09/us-intelligence-needs-another-reinvention/597787/, (dostęp: 17.11.2020).

Opublikowane
2021-06-30
Dział
Artykuły recenzowane