Kierowanie zabezpieczeniem logistycznym na poziomie taktycznym w świetle dokumentów regulujących dowodzenie i kierowanie w działaniach lądowych

Słowa kluczowe: dowodzenie i kierowanie, wojska lądowe, logistyka wojskowa, logistyka poziomu taktycznego

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę analizy procesu kierowania zabezpieczeniem logistycznym na poziomie taktycznym w świetle wprowadzonych w ostatnim czasie dokumentów dotyczących dowodzenia i kierowania w działaniach lądowych. W pierwszej kolejności opisano istotę kierowania zabezpieczeniem logistycznym, następnie dokonano krótkiej charakterystyki stosowanego dotychczas modelu przebiegu procesu kierowania zabezpieczeniem logistycznym. W dalszej kolejności scharakteryzowano zadania organów kierowania zabezpieczeniem logistycznym w cyklu dowodzenia zgodnym z modelem opisanym w dokumencie „Dowodzenie i kierowanie w działaniach lądowych DT-3.2.2(B)” oraz przedstawiono wnioski końcowe.

Bibliografia

Kompendium logistyka wojskowego, SGWP, Warszawa 2014.

Poradnik logistyczny do ćwiczeń i treningów sztabowych - związek taktyczny, oddział, pododdział, ASzWoj, Warszawa 2016.

Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej D-4 (B), wersja 2, CDiSz SZ, Bydgoszcz 2019.

Doktryna logistyczna Wojsk Lądowych (DD/4.2), SGWP, Warszawa 2007.

Dowodzenie i kierowanie w działaniach lądowych DT-3.2.2(B), CDiSz SZ, Bydgoszcz 2018.

NATO Standard APP-28 – Tactical Planning for Land Forces, wydanie A, wersja 1, NSO, 2019.

Planowanie działań na poziomie taktycznym w siłach lądowych DTU-3.2.2.1, 2 projekt studyjny, CDiSz SZ, Bydgoszcz 2019.

Planowanie działań na szczeblu taktycznym w wojskach lądowych DD/3.2.5, Dowództwo Wojsk Lądowych, Warszawa 2007.

Opublikowane
2021-06-30
Dział
Artykuły recenzowane