Armia ukraińska: nowy początek

  • Aleksandra Romanowska Akademia Sztuki Wojennej
Słowa kluczowe: Ukraina, ukraińska armia, reformy sił zbrojnych, aneksja Krymu, wschodnia Ukraina, denuklearyzacja armii

Abstrakt

Historia ukraińskich sił zbrojnych, od powstania państwa ukraińskiego (1991 rok) do aneksji Krymu, rozpoczęła się od procesu denuklearyzacji armii. Towarzyszył jej spontaniczny proces redukcji stanu osobowego i kilka nieudanych prób jej kosmetycznej modernizacji. Polityczne i zbrojne działania Federacji Rosyjskiej radykalnie zmieniły relacje ukraińsko-rosyjskie oraz zdecydowanie przyśpieszyły proces budowy ukraińskiego państwa w tym jego armii. Aneksja Krymu w 2014 roku oraz jej zaangażowanie w Donbasie stały się punktem zwrotnym w historii ukraińskiej armii i mogą stanowić początek ostatniego etapu transformacji w armię narodową suwerennego państwa. Obecnie ukraińska armia jest w trakcie przebudowy, jej finał nie jest łatwy do przewidzenia. Można jednak przyjąć hipotezę, że najlepsza nawet armia nie będzie miała szans na zwycięstwo w wojnie prowadzonej w szarej strefie i charakterystycznymi dla niej metodami. Gdy zgodzimy się na rosyjskie reguły gry, a szarej strefie nie przeciwstawimy solidar- nej obrony międzynarodowego porządku prawnego, to zdecydowanie obniżymy jej szanse na odzyskanie kontroli nad granicą z Rosją.

Opublikowane
2018-12-31
Dział
Artykuły recenzowane