WYKORZYSTANIE BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA – WYNIKI BADAŃ

Słowa kluczowe: unmanned aerial vehicles, environmental protection, waste, ecological safety

Abstrakt

Bezzałogowe statki powietrzne coraz częściej wykorzystywane są do czynności związanych z ochroną środowiska. Platformy bezzałogowe uzyskują coraz większą popularność w różnych obszarach społecznych.W Polsce  z roku na roku przybywa coraz więcej odpadów, które stają się uciążliwe dla środowiska. Właściwe przetrzymywanie odpadów nie jest szkodliwe, dlatego ich właściwa segregacja oraz przetwarzanie powinno odbywać się na jak najwyższym poziomie. Wykorzystanie funkcjonalności bezzałogowych statków powietrznych do monitoringu czy zobrazowania danego terenu powinno przyczyniać się do zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Monitoringiem gospodarki odpadowej w Polsce zajmuje się Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, która swoje zadania wykonuje poprzez regionalne Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.

Bibliografia

Berner B., Chojnacki J., Monitorowanie zanieczyszczeń środowiska za pomocą dronów, Bezpieczeństwo

i Ekologia, 7-8/2017.

Chorbot P., Nielegalny obrót odpadami. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Difin, Warszawa, 2019.

Ciszek M., Filozofia postrzegania problemu ochrony środowiska naturalnego (bezpieczeństwa ekologicznego)

w kontekście Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r., [w] Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne, red. M. Kubiak, M. Lipińska – Rzeszutek, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny, Siedlce, 2017.

Jarmoszko S., O bezpieczeństwie ekologicznym w kontekście antroposfery bezpieczeństwa, [w] Bezpieczeństwo w perspektywie ekologicznej, red. M. Kubiak, M. Tołwiński, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny, Siedlce, 2017.

Kolasa A.,(red), Gospodarka wodno – ściekowa w przedsiębiorstwie, Grupa Wydawnicza – Ochrona Środowiska, Warszawa 2017, s. 125.

Korzeniowski A., Skrzypek M., Ekologistyka zużytych opakowań, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 1999.

Krysowaty A., Świniarski J., , Bezpieczeństwo w „społeczeństwie nadzoru”, Dom Wydawnicze ELPSA, Warszawa, 2020.

Meinck F., Stooff H., Kohlschutter H., Ścieki przemysłowe, Arkady, Warszawa, 1975.

Rosik-Dulewska Cz., Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000.

Sidełko R., Przetwarzanie odpadów komunalnych w praktyce, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2018.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Stan środowiska w Polsce – raport 2018, https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/Stan_srodowiska_w_Polsce-Raport_2018.pdf (dostęp: 30.11.2021).

Ministerstwo Środowiska Departament Geologii, Poradnik. Metody badania i rozpoznawania wpływu na środowisko gruntowo – wodne składowisk odpadów stałych, Warszawa, 2000.

Ministerstwo Środowiska Departament Geologii, Poradnik. Metody badania i rozpoznawania wpływu na środowisko gruntowo – wodne składowisk odpadów stałych.

Paliwa alternatywne, https://www.cemex.pl/paliwa-alternatywne.aspx, (dostęp: 30.11.2021).

Recykling w Polsce – ile odpadów wytwarzamy, a ile przetwarzamy, https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/recykling-w-polsce-ile-odpadow-wytwarzamy-a-ile-przetwarzamy,329587.html (dostęp: 25.11.2021).

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, Dz. U. 2021.779 j.t (ze zm.).

Ustawa z dnia 20.07.1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Dz. U. 2021.1070 j.t.

Opublikowane
2022-03-25
Dział
Artykuły recenzowane