WYZWANIA W KONTEKŚCIE MIGRACJI I KRYZYS NA GRANICY POLSKO-BIAŁORUSKIEJ

Słowa kluczowe: migracja, Białoruś, Polska, zagrożenia hybrydowe, bezpieczeństwo

Abstrakt

Migracja ludności to zjawisko społeczne, które wpływało i wpływa na rozwój cywilizacji, organizacji międzynarodowych i państw. Historycznie jest ono powodowane wieloma czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Kryzys migracyjny w 2021 roku wyraźnie wskazał na możliwość jego wykorzystania jako elementu niemilitarnego, agresywnego oddziaływania na inne państwa poniżej progu wojny. Migracja inspirowana i finansowana przez Białoruś oraz wspierana przez Rosję służyła dążeniu do destabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce oraz na Litwie, a pośrednio w Unii Europejskiej. Artykuł omawia wpływ migracji na bezpieczeństwo i sytuację wewnętrzną Unii oraz podejmuje omówienie kryzysu na granicy Polsko - Białoruskiej jako studium przypadku. W publikacji zastosowano jakościowe metody badawcze w oparciu o dostępne źródła naukowe odnoszące się do teorii i praktycznego wymiaru omawianej problematyki. Wstępna analiza zakłada, że reagowanie na kryzysy migracyjne, jako zjawisko bezpośrednio wpływające na funkcjonowanie demokratycznych społeczeństw, wskazuje na brak przygotowania państw oraz ograniczoną jedność działania organizacji w relacji do przyczyn i skutków.

 

Bibliografia

BBC, Anti-drone protest at RAF Waddington, https://www.bbc.com/news/uk-england-lincolnshire-41536818, (dostęp: 20.10.2020).

Bence N., Militarisation of cooperation against mass migration –the Central European Defence Cooperation (CEDC), Defense & Security Analysis, Vol. 34 nr 1, 15 luty 2018, s. 18.

Ceccorulli M., Migration as a security threat: internal and external dynamics in the European Union, GARNET Working Paper nr 65/09 kwiecień 2009.

DTM. Europe Displacement Tracking Matrix, International Organization for Migration, październik 2021, s. 5.

Grosse T., Suwerenność i polityczność – Studium integracji europejskiej, Warszawa 2022.

Hagelund A., After the refugee crisis: public discourse and policy change in Denmark, Norway and Sweden, Comparative Migration Studies, Volume 8/13, Springer 2020, s. 15.

International Organization for Migration, Glossary on Migration, 2nd Edition, nr 25, Genewa 2011, ss. 62-63.

Olech A. Działalność UNHCR w Afryce i na Bliskim Wschodzie, Przegląd Geopolityczny, 24, 2018, s. 134-152.

Olech A., P. Dutkiewicz, Zagrożenia terrorystyczne dla Francji i Polski, Poznań 2021, ss. 36-38.

Polsat News, Kryzys migracyjny. Białorusini ostrzelali maszty oświetleniowe na granicy, https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-12-01/kryzys-migracyjny-bialorusini-ostrzelali-maszty-oswietleniowe-na-granicy, dostęp: 03.12.2021.

Rekawek K., i in., Who are the European jihadis? Project Midterm Report, Bratislava 2018, Globsec.

Varani N., Bernardini N., Migrants inside and outside Africa. Motivations, Paths and Routes, Geopolitical, Social Security and Freedom Journal, Volume 1 wydanie 1, 2018.

Opublikowane
2022-03-25
Dział
Artykuły recenzowane