THE IMPACT OF CITIZENS’ CYBERSECURITY ON THE STATE SECURITY LEVEL

Abstrakt

In the heavily computerized world based on networks (e.g., social or computer networks) and IT tools, the level of security of citizens in cyberspace will play an increasingly important role in ensuring state security. In fact, cyber threats may affect not only individual units, but also entire systems composed of diverse components. The purpose of this paper is to indicate what effect the actions taken by citizens in cyberspace have on state security. Therefore, it is necessary to find answers to the following questions: Can citizens significantly affect the level of state security? How can the actions taken by citizens in cyberspace influence the formation of the level of state security? The author used the following research methods in his research: system approach, comparison, inference, analogy, abstraction and generalization.

Bibliografia

Błeszyńska K. M., Orłowska M., Seniorzy w cyberprzestrzeni. Między stereotypem a rzeczywistością, „Studia edukacyjne” 2020, no 56. https://doi.org/10.14746/se.2020.56.8

Dudek D., Husak Z., Kowalski G., Lis W., Konstytucyjny system organów państwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.

Grzelak M., Liedel K., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys problemu, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, vol. 2, no 22.

Iwasiński Ł., Społeczne zagrożenia danetyzacji rzeczywistości, [in:] Nauka o informacji w okresie zmian. Informatologia i humanistyka cyfrowa, (ed.) B. Sosińska-Kalata, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2016.

Kitler W., Zakres bezpieczeństwa państwa (narodowego), [in:] Identyfikacja, klasyfikacja, podział i uzasadnienie pojęcia, istoty, składników i zakresu bezpieczeństwa państwa (narodowego), (eds.) J. Gryz, W. Kitler, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2014.

Krukowski J., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2004.

Liderman K., Bezpieczeństwo informacyjne. Nowe wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Lorenz K., Podpis zaufany w rozwoje e-administracji, „Studia Informatica Pomerania” 2017, vol. 45, no 3. https://doi.org/10.18276/si.2017.45-03

Łepkowski W. (redakcja naukowa), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2010.

Marczyk M., Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar aktywności człowieka – analiza pojęciowa obszaru, „Przegląd teleinformatyczny” 2012, vol. 6, no 1-2.

Mindur M., Wpływ postępu technicznego i technologicznego oraz wydarzeń politycznych na rozwój gospodarki globalnej, „Logistyka” 2012, vol. 3.

Olchanowski M., Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni na podstawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2022, „Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne” 2017, vol. 13, no 3.

Rostek K., Gołuch-Trojanek K., Standaryzacja procesów i jej rola w procesie wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych w instytucjach publicznych: (na przykładzie uczelni publicznej), „Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe” 2017, vol. 18, no 9.

Saukens D., Zależności między pojęciami bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo narodowe, [in:] Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania., (ed.) K. Pujer, Wydawnictwo Naukowe Exante, Wrocław 2020.

Szymielewicz K., Iwańska K., Śledzenie i profilowanie w sieci, Fundacja Panoptykon, Warszawa 2019.

Wieczorkowski J., Chomiak-Orsa I., Pawełoszek I., Big Data w marketingu — narzędzie doskonalenia relacji z klientami, „Marketing i rynek” 2022, vol. 39, no 1. https://doi.org/10.33226/1231-7853.2022.1.1

Opublikowane
2022-11-16
Dział
Artykuły recenzowane