THE DESTRUCTIVE NATURE OF MENDASIOUS INFORMATION IN SECURITY POLICY

Abstrakt

The article argues that information in security policy is a function of the prevailing political system and public relations that determine the mode of communication, intentions, expectations and necessities of ruling. If satrapy dominates, information has a manipulative dimension, while when democracy is the warp of the state and the organization of social structures, manipulation of news is subject to control. Thus the quality and reliability of information serving security is determined by the type of organization of social and state life which may take a democratic, despotic, authoritarian or totalitarian form. Depending on the prevailing order information is adapted to its nature. But the pathological and dangerous dimension of information appears only in a satrapy which takes politicosteria (dictatorship’s banditry) as the proper expression of the political system. This in turn is based on privileges and benefits that determine the network of mutual connections and ways of access to wealth. After all, to ensure it, a despotic security policy is needed which is affirmed by conformists who agree to undemocratic governments if they provide a stabilized, albeit captive (apparent) existence. In other words, the satrapy and its politicians include in their strategy both the humiliation of their allies and the suffering of their opponents depicted in persecution, harassment, solitary confinement and, in its extreme form, assassination. But in order to justify repression both outside and inside the anti-democratic system, manipulative information is needed. And its direct cause, however, is access to an existence of prosperity, for which every lie and information bluff is a guarantee for survival. Thus, in order to keep the wealth and privileges, politicians must lie as long as they can and to whom they can. It is because lying serves their security that is equal to the security of the state because the country’s resources are appropriated by politicians. The alternative to politicostery is ethics as the power of conscience safeguards the truth about social relations. The discussion here takes Russia as an example, although the views presented can be applied to any other autarky. 

Bibliografia

Antczak-Barzan A., Śliwa Z., Zaniewski R., Wojna XXI wieku. Początki wojny „trzeciej fali”, Wydawnictwo Vizja Press & IT, Warszawa 2016.

Arnoldi J., Ryzyko, przekł. Bartek Reszuta, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2011.

Babik W., Ekologia informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

Bańka J., Świat poręczenia moralnego. Medytacje o etyce prostomyślności, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1988.

Bard A., Söderqvist J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, przekł. Piotr Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006

Barney D., Społeczeństwo sieci, przekł. Marcin Fronia, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.

Batorowska H. , Klepka R., Wasiuta O., Media jako instrument wpływu informacyjnego i manipulacji społeczeństwem, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2019.

Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przekł. Stanisław Cieśla, Scholar, Warszawa 2002.

Beck U., Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, przekł. Bogdan Baran, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2012.

Blake H., Krwawe pozdrowienia z Rosji, przekł. Hanna Pustuła-Lewicka, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2021.

Borogan I., Sołdatow A., KGB/FSB. Władcy Rosji, przekł. Agnieszka Sowińska, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2015.

Broda M., „Zrozumieć Rosję”? O rosyjskiej zagadce-tajemnicy, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2011.

Chudy W., Kłamstwo jako metoda. Esej o społeczeństwie i kłamstwie 2, Wydawnictwo: Oficyna Naukowa, Warszawa 2007.

Cialdini R.B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, przekł. Bogdan Wojcieszke, Gdańskie Wydawnictwo Pychologiczne, Gdańsk 2001.

Clinton H.R., What happened, Edition Simon & Schuster Inc., New York 2018.

Curran J., Media and Power, Routledge, London–New York 2002.

Curran J., Media and Power, Routledge, London–New York 2002.

Czuba K., Media i władza, Soli Deo, Warszawa 1996.

Dawkins R., Samolubny gen, Prószyński Media, Warszawa 2012.

Dennett D.C., Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne, przekł. Barbara Stanosz, PIW, Warszawa 2013.

Denning D.E., Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, przekł. Jarosław Bloch, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

Dobek-Ostrowska B., Fras J., Ociepka B., Teoria i praktyka propagandy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

Doliński D., Techniki wpływu społecznego, Scholar, Warszawa 2006.

Felsztyński J., Pribyłowski W., Korporacja zabójców, przekł. Cezary Murawski, Wydawnictwo Pruszyński i S-ka, Warszawa 2008.

Foucault M., Bezpieczeństwo terytorium populacja. Wykłady w Collège de France 1977/1978, przekł. Michał Michał Herer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa, tłum. Małgorzata Kowalska, Wydawnictwo: KR, Warszawa 1998.

Garrels A., W kraju Putina. Życie w prawdziwej Rosji, przekł. Maria Moskal, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

Goodman M., Zbrodnie przyszłości. Jak cyberprzestępcy, korporacje i państwa mogą użyć technologii przeciwko Tobie, przekł. Michał Lipa, Wydawnictwo: Helion, Gliwice 2016.

Grzelak W., Rosja bez złudzeń. Uroki demokracji suwerennej, Wydawnictwo 3S Media, Warszawa 2008.

Harding L., Mafijne państwo Putina, przekł. Witold Turopolski, Wydawnictwo Vis-a-vis/Etiuda, Kraków 2014.

Kant I., Co to jest oświecenie?, przekł. Adam Landman, w: T. Kroński, Kant, Wiedza Powszechna, Warszawa 1966.

Keyes R., Czas postprawdy. Nieszczerość i oszustwa w codziennym życiu, przekł. Paweł Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Kuczyński G., Tron we krwi, Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa 2017.

Kurczab-Redlich K., Głową o mur Kremla, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2012.

Lubański M., Filozoficzne zagadnienia teorii informacji, PWN, Warszawa 1975.

Niedzielski B, Siedem głównych przyczyn porażki Hillary Clinton, „Dziennik Gazeta Prawna” z 10 listopada 2016.

Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, przekł. Anna Tanalska-Dulęba, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2004.

Rotfeld A.D., Myśli o Rosji…i nie tylko, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2012.

Roxburgh A., Strongman (!) u szczytu władzy, przekł. Marcin Domagała, Wydawnictwo: Ole, Warszawa 2014.

Sienkiewicz P., Media kształtujące społeczne wzburzenie, w: Media a opinie i postawy społeczne, pod red. Z. Pucka i J. Bierówki, Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2011.

Sienkiewicz P., Zagrożenia demokracji w społeczeństwie informacyjnym, w: Transformacje demokracji: doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy, pod red. L. W. Zachera, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

Świniarski J., Bezpieczeństwo w ujęciu filozoficznym, w: Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i Materiały. T.1, pod red. L. Grochowskiego, A. Letkiewicza, A. Misiuka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2011.

Unger C., Trump w rękach Putina. Jak Rosjanie wybrali Amerykanina na prezydenta, przekł. Piotr Grzegorzewski i Marcin Wróbel, Wydawnictwo: Otwarte, Kraków 2019.

Van Herpen M.H., Wojny Putina, przekł. Magda Witkowska i Julia Szajkowska, Wydawnictwo Prószyński Media, Warszawa 2014.

Volkoff V., Dezinformacja – oręż wojny, przekł. Anatol Arciuch, Wydawnictwo: Antyk, Warszawa 1999.

Walker S., Na ciężkim kacu. Nowa Rosja Putina i duchy przeszłości, przekł. Mariusz Gądek, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2019.

Weizsäcker C.F. , Jedność przyrody, przekł. Karol Maurin i inni, PIW, Warszawa 1978.

Opublikowane
2022-11-16
Dział
Artykuły recenzowane