CRITICAL INFRASTRUCTURE SECURITY MANAGEMENT ANTI-DRONE SYSTEMS

Słowa kluczowe: critical infrastructure, security management, drones

Abstrakt

The problem area outlined in the article is the existence and effectiveness of anti-drone systems used to protect the state's critical infrastructure (CI). For the purposes of the study, the following research objective was defined: assessment of the possibility of introducing anti-drone systems in critical infrastructure entities. In the next stage, the following research problem was defined: What are the needs and possibilities of developing and applying anti-drone systems to protect the state's critical infrastructure? The following sentence was adopted as the research hypothesis: Due to the growing threats generated by drones, CI protection systems are needed against them, it is necessary to develop and put into use effective anti-drone systems. In order to achieve the outlined goals, solve problems and verify research hypotheses, the author mainly used the following theoretical methods: literature analysis, legal acts analysis, synthesis, analysis (inductive and deductive), abstraction, comparison and inference. The inference was based on the SWOT analysis, a method from the group of strategic management.

Bibliografia

Holliday B., Drones: The Complete Collection, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017.

Polkowski P., Bezzałogowe statki powietrzne unmanned aerial vehicles, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2016, 10(1).

Tuśnio N., Nowak A., Tuśnio J, Wolny P., Bezzałogowe statki powietrzne w działaniach Państwowej Straży Pożarnej – propozycja dedykowana Państwowej Straży Pożarnej, Zeszyty Naukowe SGSP 2016, 58, tom 1/2.

Zawiła – Niedźwiecki J., Ciągłość działania organizacji, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Organizacja

i Zarządzanie Przemysłem”, 2008/z. 20 / 3–07.

Fellner R., Mańka A., Kursy operatorów bezzałogowych statków powietrznych - "Prawo jazdy na drony (UAV)”, www.bsp.2ap.pl, www.ktl.polsl.pl.

Holliday B., Drones: The Complete Collection, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017.

Drony w służbie społeczeństwa, „Innowacje techniczne”, 2016 https://iq.intel.pl/drony-w-sluzbie-spoleczenstwa.

https://rcb.gov.pl/narodowy-program-ochrony-infrastruktury-krytycznej-przyjety-przez-rade-ministrow-2.

http://www.anti-drone.pl/informacje/rozwiazania.

https://www.cnbop.pl/wydawnictwa/ksiazki/978-83-948534-6-4/wykorzystanie-bpp-w-operacjach-na-rzecz-bezpieczenstwa-publicznego.pdf.

https://bzbuas.com/blog/aktualnosci/co-to-jest-uav-uas-bezzalogowe-statki-powietrzne/.

WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf, WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf.

Opublikowane
2022-11-16
Dział
Artykuły recenzowane