DETERMINANTS OF THE ARMAMENT INDUSTRY STRATEGY IN THE TIME OF WAR AND UNREST

Abstrakt

The geopolitical situation after February 24, 2022 changed rapidly. The issues of globalization and industrial linkages have taken on new importance. Cooperation in supply chains is no longer based solely on cost minimization. The economic aspect was relegated to the background in favor of the availability of raw materials and goods. Against this background, the arms industry is taking on a new dimension and its effectiveness, operational efficiency and innovation become the conditions for maintaining a sense of security within NATO and the European Union. The aim of this article is an attempt to identify the determinants of the armaments industry strategy of the times of war and unrest. The speed of action becomes a determinant of the armaments industry functioning. It is necessary to cooperate with enterprises that were not active in the processes of arms production so far.

Bibliografia

Antczak J, Horzela I., Nowakowska-Krystman A., Influence of Financial Liquidity on the Competitiveness of Defense Industry Enterprises, European Research Studies Journal Volume XXIV, Issue 2, 2021, p.257-273 DOI:10.35808/ersj/2125.

Antczak J., Bezpieczeństwo militarne Polski – wybrane problemy, [in:] R. Wróblewski, H. Wyrębek, Determinanty bezpieczeństwa militarnego, Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego UPH, Siedlce 2016.

Banasik M.., Zdolności NATO do działań ekspedycyjnych w przyszłym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, Difin, Warszawa 2015.

Bartosiak J. (red), Armia Nowego Wzoru, Wyd. Zona zero, Warszawa 2022.

Breczko B., Nowy polski wóz bojowy „Borsuk” może być produkowany od 2023 roku, https://biznes.wprost.pl/technologie/10668757/nowy-polski-woz-bojowy-borsuk-moze-byc-produkowany-od-2023-roku.html.

Dymanowski K., Nowakowska—Krystman A, (eds), Uwarunkowanie zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym, Wyd. Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2018.

Freedman L., Przyszła wojna, Wyd. Bellona, Warszawa, 2019.

Giganci branży obronnej po cichu zarabiają miliardy na wojnie w Ukrainie, https://forsal.pl/biznes/przemysl/artykuly/8377224,giganci-branzy-obronnej-zarabiaja-miliardy-na-wojnie-w-ukrainie.html, published March 11, 2022.

Graf J., Przemysł alarmuje: zagrożona mobilizacja polskiej gospodarki na czas wojny, https://defence24.pl/przemysl/przemysl-alarmuje-zagrozona-mobilizacja-polskiej-gospodarki-na-czas-wojny.

Hartley K., Arms industry data: Knowns and unknowns, THE ECONOMICS OF PEACE AND SECURITY JOURNAL Vol. 13, No. 2 (2018) | doi:10.15355/epsj.13.2.30.

Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Wydawnictwo Zysk, Poznań, 2018.

Kaczmarek J., Łepkowski W., Zdrodowski B. (eds), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008.

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, AON, Warszawa 2011.

Kongres USA ostatecznie zatwierdził przywrócenie ustawy Lend-Lease dla Ukrainy, https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-04-28/kongres-usa-ostatecznie-zatwierdzil-przywrocenie-ustawy-lend-lease-dla-ukrainy/

Krzyżanowski W., Finansowanie wojny współczesnej, Wyd. Towarzystwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1938.

Kto jest największym posiadaczem polskiego długu? https://www.skarbiec.biz/gospodarka/kto-jest-najwiekszym-posiadaczem-polskiego-dlugu.html.

Kuliczkowski M., Sawicki M., Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2019.

Kurek S. T., Ekonomika obronności. Istota, miejsce, zarys teorii, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2015.

Kurek S. T., Koniunktura gospodarki obronnej. Syntetyczne ujęcie modelowe, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2011.

Lopes da Silva D., Tian N., Béraud-Sudreau L., Marksteiner A., Liang X., Trends in world military expenditure, 2021 https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-04/fs_2204_milex_2021_0.pdf

Muczyński R., SIPRI: Globalne wydatki na obronność przekroczyły 2 biliony USD, https://milmag.pl/sipri-globalne-wydatki-na-obronnosc-przekroczyly-2-biliony-usd/

Nowak A., Polska i Rosja, Sąsiedztwo wolności i despotyzmu X-XXI w., Wyd. Biały Kruk, Kraków 2022.

Olszewski J., Polityka otwartego rynku uzbrojenia a rozwój przemysłowego potencjału obronnego [in:] Cyran A., P. Soroka (ed.), Szanse i zagrożenia wynikające z otwarcia europejskiego rynku uzbrojenia dla polskich przedsiębiorstw obronnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014.

Patriarcha Cyryl oskarża Zachód o wywołanie wojny. „Rusofobia rozprzestrzenia się”, https://stacja7.pl/ze-swiata/patriarcha-cyryl-oskarza-zachod-o-wywolanie-wojny-rusofobia-rozprzestrzenia-sie/

Pietraś M., Wojtaszczyk K. A. (ed.), Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, wydawnictwo ASPRA, Warszawa, 2016.

Sadowski A., #CyberMagazyn: Szczyt NATO w Madrycie. Najważniejsze wnioski ze sfery informacyjnej, https://cyberdefence24.pl/cyberbezpieczenstwo/cybermagazyn-szczyt-nato-w-madrycie-najwazniejsze-wnioski-ze-sfery-informacyjnej.

SIPRI NATO milex data 1949-2021.xlsx; http://www.sipri.org/.

Stolarz A., Zarządzanie innowacjami w segmencie lotniczym przemysłu zbrojeniowego w Polsce, Akademia Sztuki Wojennej, praca doktorska obroniona w dniu 17 lutego 2022r.

Sułek M., Funkcje przemysłu zbrojeniowego w systemie obronnym Polski [in:] P. Soroka (ed.), Tradycje, stan i perspektywy polskiego przemysłu zbrojeniowego (ze szczególnym uwzględnieniem dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego, Wydawnictwo WSEiP, Kielce 2011.

Wróbel J., Przemysł obronny, [in:] Stankiewicz W. (ed.), Ekonomika obrony, AON, Warszawa 1994.

Zachara M., Broń i dyplomacja. Eksport uzbrojenia w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Zachara M., Broń i dyplomacja. Eksport uzbrojenia w polityce zagranicznej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Zamelek P., Kierunki współczesnej transformacji wybranych przemysłów obronnych jako aspekt wojny handlowo – gospodarczej, [in:] Płaczek J. (ed.), Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, Difin, Warszawa 2015.

Zamelek P., Przemysł obronny, [in:] Płaczek J. (ed.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Difin, Warszawa 2014.

Opublikowane
2022-11-16
Dział
Artykuły recenzowane