MANAGING MILITARY EQUIPMENT PROJECTS IN THE NEW ECONOMIC REALITY

Abstrakt

The process of modernization of the Polish Armed Forces has been going on almost continuously since its inception to enable the implementation of the country's military strategy. The purpose of the article is to present issues related to the specifics of the implementation of projects for the provision of military equipment and project management methods used in the arms industry in the current economic reality. In the presented article, using the analysis and synthesis of available materials, the current economic and military situation strongly conditioned by the current actions of the Russian Federation in Ukraine is presented. The requirements for the Polish armaments industry are taken into account in this aspect. In the further part of the article, the authors will focus on presenting the specifics of the operation of armaments industry enterprises and the role they occupy in the system of ensuring the supply of equipment to the Polish Armed Forces. The specific conditions occurring in the implementation of projects in the armaments industry and the most commonly used project methodologies in the industry will also be described. The concept of project implementation efficiency is defined, and the results of research undertaken in this regard are presented. In the conclusions are included conclusions on the issues undertaken.

Bibliografia

Bryc A., Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry? Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.), Warszawa 2009.

Edwin B., Buras P., Polska wobec wojny, Polska w świecie po wojnie. Zadania na nowy czas. Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2022.

Kerzner H., Project Management. A System Approach to Planning, Scheduling and Controlling, 10th Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jarsey 2009.

Kisielnicki J., Zarządzanie projektami: ludzie, procedury, wyniki, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.

Kopijka W., Perepełycia G., Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainie – skutki polityczne prawne i gospodarcze, Politeja Vol. 12 No. 2 (34/1) (2015): Studia ukraińskie, Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.

Kowalczyk H., Obwód Kaliningradzki 2016. Społeczeństwo, gospodarka, armia, Raport OSW, Warszawa 2016, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/raport_w_obwodzie_kainingradzkim_net.pdf.

Kucharski B, Zbiam.pl, Nowe informacje o polskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy, Polskie uzbrojenie w obronie Ukrainy, https://zbiam.pl/nowe-informacje-o-polskiej-pomocy-wojskowej-dla-ukrainy/.

Kuźniar R., Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.

Lorenz W., Wysunięta obrona - nowe podejście do polityki obrony i odstraszania NATO http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/37133?t=Wysunieta-obrona-nowe-podejscie-do-polityki-obrony-i-odstraszania-NATO#.

Łastawski K., Sytuacja geopolityczna Polski po przemianach ustrojowych i wstąpieniu do Unii Europejskiej, Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego 1/2011, s. 19-40, Warszawa 2011.

Miłosz M., Gazetaprawna.pl, Kraby to dopiero przystawka. Powstanie polsko-ukraińskie przedsiębiorstwo zbrojeniowe? https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/8436114,kraby-polsko-ukrainskie-przedsiebiorstwo-zbrojeniowe.html#poczatek-kooperacji-w-zbrojeniowce.

Nowakowska-Krystman A., Antczak J. (eds), Produkty, technologie i systemy zapewnienia jakości w przedsiębiorstwach zbrojeniowych, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2020.

Nowakowska-Krystman, A. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem zbrojeniowym w aspekcie zmian, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2018.

Sikorski M., Rola przemysłu zbrojeniowego w polityce i gospodarce Związku Radzieckiego i Federacji Rosyjskiej. w: Rosyjskie siły zbrojne Aspekty wewnętrzne i kontekst polski pod redakcją Anny Jach, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2013

Szopa M., Defence24, Polskie uzbrojenie w obronie Ukrainy [ANALIZA] https://defence24.pl/przemysl/polskie-uzbrojenie-w-obronie-ukrainy-analiza.

Tomaszewski A., Nowakowska-Krystman A., Zamelek P. (eds), Przemysł zbrojeniowy w systemie obronnym państwa T.1, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2018.

Trocki M., (eds), Metodyki i standardy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017.

Wasyłenko W., Przyczyna, charakter i cel zbrojnej agresji Rosji przeciwko Ukrainie, Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe, vol. 3/2017, ss. 21–26, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.

Opublikowane
2022-11-16
Dział
Artykuły recenzowane