BUILDING COMPETENCE FOR MODERNISATION AND MAINTENANCE OF HEAVY ARMORED EQUIPMENT ON THE EXAMPLE OF MILITARY AUTOMOTIVE PLANTS S.A. IN POZNAŃ

Abstrakt

The author, presenting the recent history of Military Automotive Plants S.A. in Poznań (WZM S.A.) shows the various stages of development of the country’s largest military equipment repair plant. On the example of selected projects carried out in the plant, he shows how important the continuity was as well as a unified and coherent vision of their development, enabling a stable and systematic building of competences for modernization and maintenance of heavy armored equipment used today by the Polish Armed Forces. At the same time it proves that in the last decade the key decision for the development of WZM S.A. was creation of the authorized repair center for Leopard 2A4 and 2A5 tanks in the plants. It allowed not only to survive on the map of the Polish armament plants but it also gave the necessary impetus for further development of the machine park and the qualifications of the engineers and mechanics. Without it any further efficient functioning, or even the development of Polish armored forces using Western technical thought, would be extremely difficult if not impossible.

Bibliografia

Bączyk N., PT-91 Twardy, „Wozy Bojowe Świata” 2017, no 2.

Bączyk N., W poznańskich zakładach, „Twoja Strefa Pancerna” 2018, no 1.

Cielma M., Gorąca zima w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych, „Nowa Technika Wojskowa” 2017, no 12.

Cielma M., Poznańska klinika Leopardów, „Nowa Technika Wojskowa. Special edition: Modernizacja Techniczna Sił Zbrojnych RP” 2019

Cielma M., Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania – budowa kompetencji, „Nowa Technika Wojskowa” 2016, no 6.

Dopierała J., Poznań: Otwarto nowe Centrum Serwisowo-Logistyczne czołgów Leopard 2, https://gloswielkopolski.pl

Gromek M., Jakość usług technicznych świadczonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020.

Kiński A., Remonty Leopardów w Łabędach i Poznaniu, „Wojsko i Technika 2016, no 2.

Kiński A., WZM S.A. – Leopardy, silniki i LOTR, „Nowa Technika Wojskowa” 2013, no 9.

Michalski R., Zmodernizowany BWR-1S i nie tylko, „Nowa Technika Wojskowa” 2017, no 9.

Nowicki C., Służba Samochodowa Ludowego Wojska Polskiego, Warszawa 1975.

Skrzypczak W., Luzak P., Miejsce, rola i zadania polskiego przemysłu zbrojeniowego w systemie bezpieczeństwa państwa, „Przegląd Strategiczny” 2014, no 7. https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.33.

Wojciechowski A., Służba czołgowo-samochodowa w latach 1989-2018, [w:] Dzieje Służby Czołgowo-Samochodowej (1918-2018). Wybrane problemy, red. Z. Moszumański, Łódź 2018.

Wolski J., Od Leoparda 2A4 do Leoparda 2A5. Rozdroża eksploatacji i modernizacji, „Wozy Bojowe Świata” 2017, no 2.

Wolski T., Europa bez czołgów, „Dziennik Zbrojny Analiza” 2015, no 3, p. 4-15.

Opublikowane
2022-11-16
Dział
Artykuły recenzowane