Nowa ustawa antyterrorystyczna w Republice Francuskiej

  • Aleksander Ksawery Olech Towarzystwo Wiedzy Obronnej
Słowa kluczowe: Francja, terroryzm, ustawa, antyterroryzm, prawo

Abstrakt

Francuski terroryzm przybiera formy różnych aktów przemocy, jakich dopuszczają się terroryści na terytorium kraju lub za granicą, wobec obywateli francuskich. Charakteryzuje się on specyfiką, która jest ściśle związana z historią oraz aktualną sytuacją polityczną w państwie. Terroryzm jako zjawisko, a zarazem forma broni dla wzrastającej liczby jego zwolenników, doprowadził do utworzenia konkretnego prawodawstwa oraz zestawu środków, do walki z jego negatywnym wpływem na funkcjonowanie społeczeństwa. Złożoność tego zjawiska wymaga intensyfikacji działań organów państwa, w celu zrozumienia go oraz określenia sposobów na przeciwdziałanie i zapobieganie jego wystąpienia w przyszłości. Ostatnie 10 lat na terenie Republiki Francuskiej wyraźnie ukazują, że służby bezpieczeństwa nie potrafiły sobie poradzić z narastającą ilością aktów terroru. Nowa ustawa antyterrorystyczna w Republice Francuskiej jest formą broni, której rząd może użyć w walce z zamachowcami. Jej utworzenie i zastosowanie jest przykładem dla innych państw europejskich, które w przyszłości mogą zaimplikować własne – podobne prawa. Istotą w ramach jej zastosowania będzie nieprzerwana kontrola, przy jednoczesnym poszano- waniu praw i wolności obywateli. Pierwsza ocena funkcjonowania założeń ustawy będzie miała miejsce w 2020 roku. Nowa prawo zwalczające terroryzm ma być krokiem naprzód w walce z niezidentyfikowanym przeciwnikiem.

Opublikowane
2018-06-30
Dział
Artykuły recenzowane