„Wojna psychologiczna” – próba zdefiniowania pojęcia

  • Marcin Olechowski Akademia Sztuki Wojennej
Słowa kluczowe: wojna psychologiczna, wojna informacyjna, PSYOPS, dyplomacja publiczna, propaganda

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie terminologii związanej z wojną psychologiczną, omówienie problemów związanych z jej definiowaniem oraz przedstawienie podstawowych sposób jej prowadzenia, jako elementu polityki państwa. Zostaną w nim omówione historyczne oraz obecnie funkcjonujące definicje pojęcia wojna psychologiczna i zjawisk z nią związanych, w szczególności wojny informacyjnej, propagandy, dyplomacji publicznej, informacji międzynarodowej. Wojna psychologiczna jest stałym elementem współczesnej rzeczywistości między- narodowej, wyjaśnienie związanych z nią definicji może ułatwić analizę zjawiska i prowadzenie dalszych badań w tym zakresie. Zestawienie ze sobą definicji funkcjonujących na Zachodzie oraz naszkicowanie rosyjskiego podejścia do tego zagadnienia może z kolei pomóc lepiej zrozumieć różnice w pojmowaniu i prowadzeniu wojny psychologicznej, jakie występują między Rosją, a państwami NATO, w szczególności Stanami Zjednoczonymi.

Opublikowane
2018-06-30
Dział
Artykuły recenzowane