RFN WOBEC IMPERIALNEJ POLITYKI FEDERACJI ROSYJSKIEJ. ŹRÓDŁA I PERSPEKTYWY

Słowa kluczowe: Niemcy, Rosja, Ukraina, bezpieczeństwo, wojna, NATO, sojusze

Abstrakt

Polityka niemiecka wobec Rosji (a wcześniej ZSRR) zdominowała wymiana gospodarcza zapewniająca stronie niemieckiej dostęp do tanich surowców, co pozwalało na utrzymanie konkurencyjności niemieckiej ekonomiki. W obliczu narastającej presji polityki rosyjskiej na sąsiadów niemieccy politycy nie tylko wykazywali się tolerancją wobec tej postawy, co wręcz usprawiedliwiali politykę Kremla. Nawet otwarta agresja Rosji na Ukraine nie zmieniła zasadniczo tej postawy co stawia pod znakiem zapytania sojuszniczą wiarygodność RFN w NATO.

Bibliografia

R. Bollmann: Angela Merkel. Die Kanzlerin und ihre Zeit. Biografie., München 2021

W. Borodziej, Geschichte Polens im 20. Jahrhundert. München 2010

P. Brandt, Das deutsche Bild Ruβlands und der Russen in der modernen Geschichte (w:) http://willy-brandt-kreis.de/pdf/brandt_russlandbild.pdf,

S. Creuzberger, Das deutsch-russische Jahrhundert. Geschichte einer Bersonderen Beziehung. Hamburg 2022

R. Czachor, Polityczne uwarunkowania budowy Gazociągu Północnego: polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej a solidarność europejska, (w:) Z.J. Winnicki, W. Baluk (red.), Badania wschodnie. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, Wrocław 2009,

K. Kurczab-Redlich, Wowa, Wołodia, Wladymir. Tajemnice Rosji Putina. Warszawa 2022

R.Steininger. Eine Vertane Chance. Die Stalin-Note vom 10. März 1952 und die Wiedervereinigung. Eine Studie auf der Grundlage unveröffentlichter britischer und amerikanischer Akten. Berlin-Bonn 1985

T. Urban, : Verstellter Blick. Die deutsche Ostpolitik, Berlin 2022

Opublikowane
2023-03-01
Dział
Artykuły recenzowane