Polska polityka arktyczna w aspekcie bezpieczeństwa narodowego

  • Sławomir Gromadzki Towarzystwo Wiedzy Obronnej
Słowa kluczowe: Arktyka, bezpieczeństwo narodowe, Rada Arktyczna, NATO, Rosja

Abstrakt

W artykule przedstawiono ocenę polskiej polityki arktycznej w aspekcie bezpieczeństwa naro- dowego odnosząc uzasadnienie polskiej obecności w Arktyce do dokumentów strategicznych. Przedstawiono dotychczasowe zaangażowanie polskie w Arktyce, w tym jako sygnatariusza Traktatu Spitsbergeńskiego (Paryskiego), aktywność w strukturach międzynarodowych, w tym jako obserwatora w Radzie Arktycznej. Podkreślono znaczenie polskich badań arktycznych dla legitymizacji polskiej obecności w Arktyce. Wskazano na polskie projekty polityczne i gospodarcze w Arktyce. Przedstawiono polskie zaangażowanie wojskowe i militarne w obszarze podnoszenia gotowości obronnej NATO, w tym północnym obszarze. Podkreślono wzrost napięcia politycznego wywołanego prowokacjami politycznymi i wojskowymi Rosji w Arktyce na przełomie ostatnich lat. Zwrócono uwagę na wzrost znaczenia politycznego, gospodarczego i militarnego obszaru basenu Oceanu Arktycznego, zwłaszcza w sytuacji dynamicznych zmian klimatycznych.

Opublikowane
2018-06-30
Dział
Artykuły recenzowane