Analiza obowiązujących uwarunkowań prawnych dotyczących użycia Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych oraz ochronie infrastruktury krytycznej

  • Robert Wódkiewicz Akademia Marynarki Wojennej
Słowa kluczowe: Siły Zbrojne RP, sytuacje kryzysowe, infrastruktura krytyczna

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę obowiązujących uwarunkowań prawnych dotyczących udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji zadań reagowania kryzysowego, strukturę systemu zarządzania kryzysowego w Wojsku Polskim oraz ochronę wojskowej infrastruktury krytycznej z uwzględnieniem zadań realizowanych przez osoby funkcyjne Sił Zbrojnych RP, a także zakres działań organów rządowych i samorządowych w ramach Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Opublikowane
2018-06-30
Dział
Artykuły recenzowane