THE "MEMORIAL CONFLICT" ON THE POLISH-RUSSIAN BORDERLAND: WARMIA

Abstrakt

The analysis will concentrate on the ‘memorial conflict’ currently taking place in the Polish–Russian border region of Warmia, Poland. The material presented in the article is the result of fieldwork in that region. Based on the findings, it was possible to make the following remarks in terms of anthropological aggression: (1) the inhabitants perceive the destruction of signs of local culture as an act of violence; (2) the lack of semiotic links between national and local cultures leads to social stratification; (3) the local and central administration policy goes against the cultural precepts of the residents and is perceived as a threat to the population’s security.

Bibliografia

Achremczyk S., Historia Warmii i Mazur, Olsztyn 2010.

All Russia Family Tree https://forum.vgd.ru/post/108/43264/p1234746.htm

Aścik K., O wojskowości Prusów w V-XIII wieku, ‘Komunikaty Warmińsko-Mazurskie’, 1968, No 2, p. 235

Belov S. I., Perception of the Memorial Conflict around the Film ‘The Death of Stalin’ among Russian Internet Users.’ RUDN Journal of Public Administration, vol. 7, no. 1, Dec. 2020, pp. 36–46. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.22363/2312-8313-2020-7-1-36-46.

Biskup M., Polska a zakon krzyżacki, Wyd. Pojezierze, Olsztyn 1983.

Boroch R., Agresja-wojna antropologiczna a nauki o kulturze – wielkie tematy kulturoznawstwa na marginesie krytycznej analizy dyskursu. ‘Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje,’ 2016, Vol. 22, 81-94.

Boroch R., Granice agresji i obrony antropologicznej w przestrzeni kultury materialnej Warmii, In. Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. Bezpieczeństwo społeczno-kulturowe. Ed. Gębska M., Majdan P. Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2018, Vol. 2, p.171-182.

Boroch R., Korzeniowska-Bihun A., Conflict and Performing Arts — Class Act Project — Ukrainian Theater as an Anthropological Defense. ‘Wiedza Obronna’ 2021, Vol. 274. Issue 1, p. 119–136.

Boroch R., Military Anthropology — Specialisation Frame. ‘Wiedza Obronna’ 2021 Vol. 274. Issue 1, p. 63–73.

Boroch R., Poster: Obrona antropologiczna oczami semiotyki. [Eng. A semiotic perspective on anthropological defence]. IV Seminarium ‘Nowej Polityki Wschodniej’: Bezpieczeństwo w przestrzeni postradzieckiej, Toruń 2017 https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/18520/Obrona%20antropologiczna.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Boroch R., Rethinking Milton Singer’s Semiotics Anthropology: A Reconnaissance. ‘Semiotica: Journal of the International Association for Semiotic Studies’, 2018 Vol. 224, pp. 211–222.

Boroch R., Salvation from Oblivion: Teofila Bobko-Jankowska (1920–2009), “Roczniki Kulturoznawcze”, 2019, No 10, p. 147-153 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=850240

Boroch R., Semiosphere and Anthropological Aggression on the Example of the “Memorial Conflict” — Polish-Russian borderland: Warmia. ‘Qeios’, 2023 doi:10.32388/LF2FMP.

Dominion of Warmia. In: Encyklopedia Warmii i Mazur. http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Dominium_warmi%C5%84skie

Dominium. In: Encyklopedia Warmii i Mazur, http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Dominium_warmi%C5%84skie

East Prussian offensive https://en.wikipedia.org/wiki/East_Prussian_offensive

Ebert R., 'Terrible' may be great, but not especially good movie’. 2012 https://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-ivan-the-terrible-parts-i-and-ii

Electronic Book of Memory of the Kaliningrad Region https://www.kpko.ru/warrior.php?wid=106368

Federal State Statistic Service. Предварительная оценка численности постоянного населения на 1 января 2021 года и в среднем за 2020 год https://eng.rosstat.gov.ru/

Garagozov R., Painful collective memory: measuring collective memory affect in the Karabakh conflict. Peace and Conflict. ‘Journal of Peace Psychology’, 2016, 22(1), 28-35. https://doi.org/10.1037/pac0000149

German Reich: https://en.wikipedia.org/wiki/German_Reich

German Third Reich: https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany

Glantz M., D., When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler, University Press of Kansas, 2015. Kindle Edition.

Granica polsko-rosyjska https://pl.wikipedia.org/wiki/Granica_polsko-rosyjska

GUS https://olsztyn.stat.gov.pl/

Ivan the Terrible, Director Sergei Eisenstein, USSR, 1944, 8:50-12:10.

Junarmia esports http://yunarmyesports.ru/

Junarmia https://yunarmy.ru/press-center/news/yunarmiya-vyrazhaet-soboleznovaniya-rodnym-i-blizkim-zhertv-tragedii-v-belgorode-/

Junarmia vk.com https://vk.com/un.armia

Kaliningrad Oblast: https://en.wikipedia.org/wiki/Kaliningrad_Oblast

Kancelaria Prezydenta RP https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/prezydent-podpisal-dwie-ustawy-,658

Kingdom of Prussia: https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Prussia

Korzeniowska-Bihun A., Cultural Projects as a Tool of Anthropological Defense. Ukrainian Example, ‘Wiedza Obronna’, 2021, Vol. 274 (1), p. 35-47.

Kosiarz E., Wyzwolenie Polski Północnej, Gdynia 1967.

Kuprjaniuk S., Liżewska I., Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012.

Migracje https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/

Mniejszości. In: Encyklopedia Warmii i Mazur http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Mniejszo%C5%9B%C4%87_rosyjska_na_Warmii_i_Mazurach

Nijakowski L., Kosicki P., Monument Wars and the Pursuit of Symbolic Dominion over a Territory: Analysis Based on the Case of Germans in Poland, ‘International Journal of Sociology’, 2006, 36:4, 27-44, DOI: 10.2753/IJS0020-7659360402

Nocne Wilki z Kaliningradu w Braniewe, dziennik.pl ’https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/519468,nocne-wilki-z-kaliningradu-w-braniewie-rosyjscy-oficjele-i-motocyklisci-oddali-hold-czerwonoarmistom.html

Olsztyn24 https://www.olsztyn24.com/news/9421-rosyjscy-kombatanci-przyjechali-na-warmie-i-mazury--31617.html

Poland–Russia border: https://en.wikipedia.org/wiki/Poland%E2%80%93Russia_border

Prince-Bishopric of Warmia: https://en.wikipedia.org/wiki/Prince-Bishopric_of_Warmia

Rosjanie uczcili w Braniewie poległych https://dzieje.pl/aktualnosci/rosjanie-uczcili-w-braniewie-poleglych-w-ii-wojnie-swiatowej-rodakow

Rosjanie uczcili w Braniewie poległych w II wojnie światowej rodaków: Rosyjska Młoda Armia pod olsztyńskim pomnikiem. „Junarmia” oddała hołd czerwonoarmistom https://radioolsztyn.pl/rosyjska-mloda-armia-pod-olsztynskim-pomnikiem-junarmia-oddala-hold-czerwo In earlier years, graves of Red Army soldiers have been destroyed in the Warmian-Masurian Voivodeship, for example in Lubawa in 2014.noarmistom/01449204

Sierocki R., Kleśta-Nawrocki R., Kowalewski J., Praktykowanie pamięci. Olsztynianie

– rekonesans antropologiczny, Olsztyn 2014.

Sukertowa-Biedrawina E., O niektórych bogactwach mineralnych na ziemiach Mazur i Warmii, eksploatowanych w przeszłości. ‘Komunikaty Mazursko-Warmińskie’, 1959, nr 4, p. 435-441.

The Olsztyn Memorial (нем. Allenstein ) https://www.sgvavia.ru/forum/549-1859-5

Visuotine Lietuviu Enciklopedija https://www.vle.lt/straipsnis/glapas/

Warmia Map https://en.wikipedia.org/wiki/Warmia

Weimar Republic: https://en.wikipedia.org/wiki/Weimar_Republic

Wrzesiński W., Polska – Prusy Wschodnie. Plebiscyt na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku. Olsztyn 2010.

Opublikowane
2023-12-30
Dział
Artykuły recenzowane