Działania kulturalne jako potencjalne narzędzia deokupacji Szczególnych Rejonów Obwodów Donieckiego i Ługańskiego (ORDŁO) oraz reintegracji ich mieszkańców

  • Anna Korzeniowska-Bihun Akademia Sztuki Wojennej
Słowa kluczowe: Ukraina, wojna, odbudowa powojenna, kultura, Judith Butler

Abstrakt

Ukraina jest w piątym roku wojny. We wrześniu 2015 roku Parlament ukraiński uznał część obwodów donieckiego i ługańskiego za czasowo zajęte regiony. Ukraińscy analitycy przewidują kilka scenariuszy dotyczących przyszłości swojego kraju. Najbardziej optymistyczne scenariusze to odzyskanie tych regionów przez Ukrainę, ich likwidacja i odbudowa po konflikcie. Działania kulturalne mogą być pomocne w tym procesie. Niektórzy ukraińscy artyści rozpoczęli już realizację projektów skierowanych zarówno do mieszkańców okupowanych regionów, jak i reszty ukraińskiej ludności. Ich celem jest zmniejszenie podziału między tymi dwiema grupami, ukazanie każdego z nich w świetle „życiowego życia” (w kategorii Judith Bulter), a także stworzenie nowego i bardziej skutecznego dyskursu na temat wojny, zwycięstwa i stanowiska – konflikt procesu.

Bibliografia

Boroch R., 2016, Agresja-wojna antropologiczna a nauki o kulturze – wielkie tematy kulturo-znawstwa na marginesie krytycznej analizy dyskursu, 2016.

Brzozowski G., 2018. Prześwietlić wojnę. Recenzja „Donbasu” w reżyserii Siergieja Łoźnicy, Kultura Liberalna, 30.10.2018, 512 (44/2018).

Opublikowane
2019-06-30
Dział
Artykuły recenzowane