Instytucjonalne aspekty walki z procederem handlu ludźmi w Polsce

  • Paulina Kozłowska Akademia Sztuki Wojennej
Słowa kluczowe: niewolnictwo, handel ludźmi, przestępstwo, zwalczanie, przeciwdziałanie, ofiara, pokrzywdzony, sprawca, Policja, Straż Graniczna, wojewoda

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie działań wybranych podmiotów administracji publicz- nej mających na celu zwalczanie handlu ludźmi w Polsce. Dla osiągnięcia celu artykułu Autor przybliżył zadania i rolę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, Wojewody i Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu ds. Cudzoziemców, Administracji samorządowej, Policji, Straży Granicznej, Prokuratury, a także Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Nie mniej ważne stało się przedstawienie podstawowych definicji pojęć istotnych z punktu widzenia podjętej problematyki.

Opublikowane
2019-06-30
Dział
Artykuły recenzowane