Ewolucja teorii zarządzania

  • Małgorzata Kowalska Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: zarządzanie, przywództwo, teorie, definicje

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przeanalizowanie ewolucji teorii, podejść i technik stosowanych w zarządzaniu. Jej celem jest zbadanie ewolucji teorii stosowanych w zarządzaniu, przybliżenie ich oraz opisanie współczesnego podejścia do niego. Głównym problemem poznawczym niniejszego artykułu jest analiza ewolucji podejść teoretycznych funkcjonujących w literaturze przedmiotu oraz wskazanie ich wpływu na kształt współczesnej filozofii zarządzania. Stosując metodę opisu i analizy treści wybranych opracowań naukowych, dokonano systematyzacji zagadnień związanych z tematem artykułu i na podstawie przeanalizowanych materiałów zastanych dokonano ich autorskiej analizy. Wykazano, że obserwacja zachodzących w gospodarce przeobrażeń, umiejętność dostrzegania rzeczywistych problemów i procesów organizacyjnych, ich wnikliwa diagnoza i analiza, stanowi zaczątek do rozwijania funkcjonujących teorii naukowych dotyczących zarządzania, jak również ich uaktualniania i redefiniowania.

Opublikowane
2019-06-30
Dział
Artykuły recenzowane