Ujęcie teoretyczne pojęcia dezinformacji

  • Mikołaj Juliusz Wachowicz Akademia Sztuki Wojennej
Słowa kluczowe: dezinformacja, wprowadzanie w błąd, walka informacyjna, propaganda, podstęp

Abstrakt

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jak pojęcie dezinformacji jest definiowane w literaturze naukowej ze szczególnym uwzględnieniem piśmiennictwa polskiego. Porównano i zanalizowano różne definicje i opisy dezinformacji. Wskazano na ich mankamenty i użycie nietrafnych słów. Podjęto próbę odróżnienia dezinformacji od propagandy i innych narzędzi walki informacyjnej. Udowodniono, że obiektem/odbiorcą dezinformacji bywa nie tylko przeciwnik, ale również przełożony, sojusznik albo podwładny. Zaproponowano nową definicję dezinformacji. Wywód zilustrowano przykładami z historii dawnej i nowszej.

Opublikowane
2019-06-30
Dział
Artykuły recenzowane