Rola Żandarmerii Wojskowej w zwalczaniu terroryzmu po uchwaleniu ustawy o działaniach antyterrorystycznych

Słowa kluczowe: Siły Zbrojne RP, antyterroryzm, kontrterroryzm, prawo obronne, Żandarmeria Wojskowa

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza zadań i uprawnień Żandarmerii Wojskowej w przeciwdziałaniu i zwalczaniu terroryzmu oraz działaniach kontrterrorystycznych. Uchwalenie w 2016 ustawy o działaniach antyterrorystycznych w istotny sposób wzmocniło pozycję Żandarmerii Wojskowej. Ponadto nowe rozwiązania prawne przyczyniły się do skuteczniejszej współpraca Sił Zbrojnych RP z Policją oraz innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.

Opublikowane
2018-12-31
Dział
Artykuły recenzowane