Szkolenie obronne jako ważny element pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce. Stan aktualny oraz kierunki doskonalenia szkolenia

Słowa kluczowe: system obronny państwa, szkolenie obronne, pozamilitarne przygotowania obronne, zadania obronne, administracja publiczna

Abstrakt

Przedmiotem opracowania są wybrane zagadnienia dotyczące stanu systemu szkolenia obronnego w Polsce po zmianach wprowadzonych w 2015 r. oraz wskazanie kierunków doskonalenia tej części przygotowań obronnych. Ponadto, ukazanie istoty szkolenia obronnego oraz jego roli w przygotowaniach obronnych państwa. Kilku letni okres obowiązywania aktu wykonawczego do ustawy w zakresie szkolenia daje możliwość dokonania wstępnej oceny rozwiązań w nim zawartych.

Bibliografia

Wojciszko M., Nowe rozwiązania prawne w obszarze szkolenia obronnego w państwie, [w:] Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa. Wybrane problemy, red. M.Kuliczkowski M., M.Wojciszko, Wyd. II zmienione i uzupełnione, Wydawnictwo ASzWoj, Warszawa 2018 r.

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459, ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego Dz. (U. z 2004 r. Nr 16, poz.150, ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r., poz.1829);

Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2013 r.

Opublikowane
2019-12-01
Dział
Artykuły recenzowane