Republika Francuska w obliczu działalności państwa islamskiego. Doświadczenia płynące z aktów terrorystycznych i propagandy w mediach społecznościowych w latach 2015 – 2019

Słowa kluczowe: Republika Francuska, Państwo Islamskie, propaganda, media społecznościowe

Abstrakt

Narodziny i rozwój Państwa Islamskiego, oprócz gwałtownego, dziejącego się na oczach międzynarodowej społeczności podboju nowych ziem i prób zbudowania organizmu państwowego przyniosły również dużą aktywność na platformach społecznościowych. W szczególności problem aktywności tego quasi-państwa zarówno w obszarze krwawych aktów terrorystycznych jak i równie szkodliwej działalności za pośrednictwem mediów społecznościowych odczuwalne były i są w Republice Francuskiej. Obecnie, pomimo utraty znacznych terenów i zachwiania się potęgi Państwa Islamskiego, aktywność w sieci, pomimo że w mniejszym zakresie, wciąż jest kontynuowana.

Bibliografia

A.Y., The State of al-Qaeda, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-state-of-al-qaeda.

Bare N., Francafrique, Stosunki francusko-afrykańskie – wczoraj i dziś, Uniw. Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2010.

Bindner L., Jihadists’ Grievance Narratives against France, International Centre for Counter-Terrorism.

European Union Terrorism Situation and Trend Report.

Evera van S., How to Make America Safe: New Policies for National Security, Tobin Project’s National Security Working Group, Cambridge 2006.

Galang M. A., The Islamic State of Iraq and Syria: Profile and Strategic Assessment, NDCP Policy Brief, 18 April 2015, No. 2.

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Droits de l’homme, terrorisme et lutte antiterroriste, Fiche information No 32, United Nations, Geneva 2009.

Institute for Economics &Peace, Global Terrorism Index 2015 – Measuring and understanding the impact of terrorism, Sydney 2015.

Institute for Economics &Peace, Global Terrorism Index 2016 - Measuring the impact of terrorism, Sydney 2016.

Institute for Economics &Peace, Global Terrorism Index 2017 - Measuring the impact of terrorism, Sydney 2017.

Institute for Economics &Peace, Global Terrorism Index 2019 - Measuring the impact of terrorism, Sydney 2019.

Institute for economics and peace, Global Terrorism Index 2016 - Measuring and understanding the impact of terrorism, University of Maryland, 2016.

Institute for economics and peace, Global Terrorism Index 2017 - Measuring and understanding the impact of terrorism, University of Maryland, 2017.

Institute for economics and peace, Global Terrorism Index 2018 - Measuring the impact of terrorism, University of Maryland, 2018.

Kamiński M.A., Intelligence Sources in the Process of Collection of Information by the U.S. Intelligence Community, „Security Dimensions”, 2019, t. 32 s. 82–105, DOI: http://doi.org/10.5604/01.3001.0014.0988

Kamiński M.A., Operation “Olympics Games." Cyber-sabotage, as a tool of American intelligence aimed to counteract the development of Iran's nuclear program, “Security and Defence Quarterly”, 2020, t. 29, nr 2, DOI: http://doi.org/10.35467/sdq/121974

Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, AON, Warszawa 2011

Kepel G., Terror we Francji - geneza francuskiego dżihadu, Dialog, Warszawa 2017.

M. Konarski Rwanda oskarża Francuzów o współudział w ludobójstwie, Portal Spraw Zagranicznych, http://www.psz.pl/130-afryka/rwanda-oskarza-francuzow-o-wspoludzial-w-ludobojstwie

Prévenir Pour Protéger. Plan national de prévention de la radicalization, Luty 2018.

Raport Digital 2019, France, we are social, Hootsuite.

Raport Online jihadist propaganda. 2018 in review, Europol.

Rękawek K., Człowiek z małą bombą - o terroryzmie i terrorystach, Wołowiec 2017.

Sheikh M. K., Greenwood M. T. J., Taliban talks past, present and prospects for the US, Afghanistan and Pakistan, DIIS

Report, Copenhagen 2013.

Stenersen A., Thirty Years after its Foundation – Where is al-Qaida going?, Perspectives on terrorism, Volume 11, Issue 6, December 2017.

Toumi M., Wprowadzenie do ustroju i prawa państw arabskich, KUL, Lublin 2015.

Walker A., What Is Boko Haram, United States Institute of Peace, Special Report 308, June 2012.

Wołoszański B., Zemsta OAS, Sensacje XX wieku, Nr 5, Magnum 1994.

Opublikowane
2020-05-01
Dział
Artykuły recenzowane