Przygotowania obronne policji w latach 1919-2019 w 100-lecie powstania formacji

Słowa kluczowe: przygotowania obronne, Policja, Policja Państwowa, Milicja Obywatelska

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie roli i miejsca Policji w czasie stanu wojennego, tj. w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, zbrojnej napaści na terytorium RP lub w czasie wspólnych, wynikających z umowy międzynarodowej, działań obronnych przeciwko agresji, w oparciu o doświadczenia Policji Państwowej i Milicji Obywatelskiej. Można stwierdzić, że w wymienionych okolicznościach Policja będzie realizowała zadania określone w ustawie o Policji, jak również zadania wynikające z innych ustaw, dotyczące m.in. wsparcia sił zbrojnych własnych i sojuszniczych, obrony cywilnej oraz administracji publicznej.

Bibliografia

Balcerowicz B. (red.), Wykorzystanie potencjału pozamilitarnego w czasie kryzysu i wojny, [w:] Przygotowanie i prowadzenie wojny obronnej przez Polskę po 2000 roku „KAPPA”, AON, Warszawa 1999.

Gryz G., Specyficzna służba przedwojennego policjanta, „Miesięcznik Policja 997” 2004, t. 13.

J. Karczmarek (red.), Doktryna wojenna, „Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej”, Warszawa 1982.

Kitler W., Obrona Narodowa w wybranych państwach demokratycznych, AON, Warszawa 2001.

Mały słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Mączyński M., Policja Państwowa w II RP, Kraków 1997.

Robaczewski A., Budżety MSW w latach 1927-1939, Warszawa 1939.

Szczęśniak M., Obrona cywilna na czas pokoju i wojny, „Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej”, Warszawa 1976.

Waśkowski M., Podręcznik prawa administracyjnego z uwzględnieniem zasad prawa państwowego dla szkół policyjnych, Warszawa 1922.

Opublikowane
2020-01-30
Dział
Artykuły recenzowane