Recenzja monografii Waldemara Kitlera, Mariusza A. Kamińskiego, Dariusza Nowaka na temat: „Organizacja bezpieczeństwa narodowego RP. Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe”

Bibliografia

Kitler W., Kamiński M.A, Nowak D., Powszechny obowiązek obrony. Źródła, zakres, modele, Warszawa 2019

Opublikowane
2020-01-30
Dział
Recenzje