Edukacja dla bezpieczeństwa w Polsce w kresie funkcjonowania państwa od X do XXI wieku

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobienie wojskowe, przysposobienie obronne

Abstrakt

W Polsce, na przestrzeni dziejów, problematyka kształcenia i wychowania młodego pokolenia wyrastała z potrzeb i możliwości społecznych oraz postępów nauki i techniki. Zachodzące procesy przemian następowały na ogół w sposób naturalny, zmierzając do realizacji potrzeb społecznych, pozostając w zasadzie w zgodności z duchem czasu a często też czas ten wyprzedzając. Polska myśl pedagogiczna dotycząca edukacji dla bezpieczeństwa nie pozostawała w tyle za nowoczesną myślą innych państw gdy nie wzorowała się bezkrytycznie na obcych rozwiązaniach. W niniejszym materiale starano się przedstawić rys historyczny przygotowania społeczeństwa polskiego do problematyki bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem edukacji młodzieży.

Bibliografia

Bieniarz T., T. Siuda, Problemy obronności w systemie szkolnym, Warszawa 1978.

Bohdanowicz W., Szczegóły niektóre życia mojego, Wspomnienia palestranta żmudzkiego z lat 1781- 1833, Wilno 1929.

Fularski M., Przysposobienie wojskowe w Polsce, Warszawa 1929.

Gierowski J.A., Historia polski, tom II, PWN Warszawa 1984.

Konarski S., Pisma wybrane, tom II, opracował J.Nowak-Dłużewski, Warszawa.

Kozak Z., Towarzystwo Obrony Przeciwgazowej 1922–1929. Centralne Archiwum Wojskowe, Warszawa.

Kukiel M., Generał Władysław Sikorski — żołnierz i wódz, Bellona, 1943.

Liwiński J., Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Polsce „Wojsko i Technika – Historia” 2019, Nr 5.

Potocki J., Myśl o edukacji i instrukcji w Polszcze ustanowić się mającej, Epoka wielkiej reformy, Lwów 1923.

Program liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego i technikum. Przysposobienie obronne (Obrona Cywilna), K. M. Zaczek Zaczyński (red.), Warszawa, 1990.

Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania, Warszawa 2000.

Zaczek Zaczyński K. M., Doskonalenie programów kształcenia obronnego młodzieży, IPS, Warszawa 1989.

Zięba R., Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D. B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Warszawa 1997.

Opublikowane
2020-01-30
Dział
Artykuły recenzowane