Wstęp do analizy schematów działań wywiadowczych

  • Artur Wrzeciono
Słowa kluczowe: służby specjalne, wywiad, kontrwywiad, analiza wywiadowcza, działania wywiadowcze, organizacje terrorystyczne, organizacje przestępcze

Abstrakt

Obserwowane zjawiska we współczesnym świecie wskazują, że elementy działań wywiadowczych występują w działalności służb innych niż wywiad klasyczny. Ponadto istnieje wiele wskazań, że również struktury nieformalne, takie jak organizacje terrorystyczne lub organizacje przestępcze, choć nie zawsze w pełni świadome, wykorzystują w swoich działaniach elementy stanowiące znaczną część działań wywiadowczych. Dlatego istnieje potrzeba stworzenia nowej metody badawczej, technicznie nazwanej analizą działań wywiadowczych, która zajmowałaby się analizowaniem wzorców i schematów tych działań. W postulowanym sensie schematy działań wywiadowczych są powtarzalnymi elementami i ich układami, obserwowanymi głównie na podstawie jawnych informacji i badań historycznych. Celem postulowanej analizy byłoby przede wszystkim stworzenie narzędzi do teoretycznego opisu zjawisk określonych jako działania wywiadowcze. Po drugie, celem byłoby opracowanie zasad wspólnych dla wszystkich wzorców aktywności opartych na działaniach wywiadowczych. Po trzecie, dzięki wypracowanym efektom możliwe byłoby położenie podwalin pod najbardziej optymalną strategię zwalczania zagrożeń powstających w wyniku działań wywiadowczych zagranicznych służb specjalnych lub organizacji przestępczych. Taka analiza mogłaby zatem wnieść pozytywny wkład w działalność krajowych służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, które również biorą udział w analizie tych zjawisk, ale głównie tylko w ramach bieżącej pracy operacyjnej.

Opublikowane
2020-05-01
Dział
Artykuły okazjonalne