Fenomen sowieckich służb specjalnych

Słowa kluczowe: sowieckie służby specjalne, WCzK, GPU, OGPU, Ochrana, instrumentarium pracy operacyjnej, terror, infiltracja, prowokacja, dezinformacja

Abstrakt

Autor artykułu, analizując fenomen skuteczności sowieckich służb specjalnych, wysuwa hipotezę, że była ona skutkiem splotu kilku czynników. Wśród głównych elementów składających się na  niebywałą sprawność służb sowieckich w pierwszej dekadzie po przewrocie październikowym, zdaniem autora znajdują się: fuzja  doświadczeń instytucjonalnych Ochrany z wiedzą środowisk kryminalno-rewolucyjnych tworzących WCzK oraz rozwiązania operacyjne niespotykane wśród cywilizowanych społeczeństw. Zdaniem autora, sowieckie służby zostały de facto wyjęte spod prawa i nakazów moralności (uznawanych za przeżytek burżuazyjny), co umożliwiło stosowanie metod i form pracy niemożliwych w Europie Zachodniej.  Tak rozumiane instrumentarium sowieckich służb składało się z mieszanki terroru, infiltracji, prowokacji i dezinformacji.

Bibliografia

Andrew Ch., O. Gordijewski, KGB, Warszawa 1997.

Aronson E., Człowiek - istota społeczna, Warszawa 2012.

Bagley T.H., Wojny szpiegów, Poznań 2014.

Carrel A., Man the Unknown, New York 1939.

Hašek J., Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej, Warszawa 1980.

Masterman J., Brytyjski system podwójnych agentów 1939-1945, Warszawa 1973.

Overmier J. B., On learned helplessness, “Integrative & Behavioral Science” 2002, t. 37.

Parkinson C.N, Parkinson’s Law, Cambridge 1957.

Peter L.J., R. Hull, The Peter Principle: why things always go wrong, New York 1969.

Opublikowane
2020-05-01
Dział
Artykuły recenzowane