Działania wywiadowcze służb państwowych w czasie pandemii COVID-19

Słowa kluczowe: COVID-19,, koronawirus, pandemia, służby wywiadowcze, służby specjalne, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo państwa, terroryzm

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie i weryfikacja istniejących rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa zdrowia w strefach działań służb wywiadowczych oraz wskazanie kierunków doskonalenia ich systemu operacyjnego. Uznając wagę sytuacji problemowej wynikającej z zagrożenia epidemicznego, uzasadnione jest zwrócenie uwagi na te obszary działalności, w których przewiduje się potrzebę modyfikacji i dla których wskazany jest proponowany obszar zainteresowań. Państwowe Służby Wywiadowcze, działające w warunkach zagrożenia COVID-19, stają się celem ataków wielu środowisk eksperckich ale przede wszystkim swych odpowiedników w innych państwach. W artykule określono zakres współpracy pomiędzy podmiotami państwowymi posiadającymi kompetencje w zakresie prowadzenia działalności wywiadowczych i kontrwywiadowczych zarówno na szczeblu wewnętrznym jak i międzynarodowym. Domeną wywiadu jest informacja wydobywana zazwyczaj z trudno dostępnych lub ściśle strzeżonych pokładów. W procesie weryfikacji przybiera ona postać gotowego materiału dostarczającego wiedzę o wybranym fragmencie rzeczywistości dzięki której decydenci korzystają z uzyskanej wiedzy. Dziś klasyczny łańcuch wiedzy rozpada się. Współczesna informacja tworzona jest w coraz większym stopniu przez zmechanizowane systemy przetwarzania danych sterowane za pomocą sztucznej inteligencji. Tempo generowania informacji przez elektroniczne urządzenia telekomunikacyjne oszałamia zwykłych użytkowników oraz przyprawia o ból głowy decydentów. W obliczu zarysowanych powyżej wyzwań, przed którymi stoją współczesne państwa i społeczeństwa, służby wywiadowcze zmuszone są do podjęcia gruntownej przebudowy w sferze organizacyjnej, mentalnej i technicznej zgodnie z kluczowymi interesami państwa. Współczesne globalne zagrożenie epidemiologiczne preferuje dużych, aktywnych graczy i łatwo degraduje pozostałych do roli outsiderów. Natomiast bierność i impas decyzyjny prowadzi do marginalizacji państwa i przekształcenia go w instrument w rękach światowych mocarstw.

Bibliografia

Adams G.,. Buying National Security: How America Plans and Pays for Its Global Role and Safety at Home, New York 2010.

Agrell W., Treverton G.F., National Intelligence and Science. Beyond the Great Divide in Analysis and Policy, Oxford 2015.

Baldino D., Crawley R. (red), Intelligence and the Function of Government, Carlton 2018.

Bamford J., Body of Secrets. How America’s NSA and the Britain’s GCHQ Eavesdrop on the World, London 2002.

Duyvesteyn I., B. de Jong & J. van Reijn (red), The Future of Intelligence. Challenges in the 21st century, London - New York 2014.

Kamiński M.A., Intelligence Sources in the Process of Collection of Information by the U.S. Intelligence Community, „Security Dimensions”, 2019, t. 32, s. 82–105, DOI http://doi.org/10.5604/01.3001.0014.0988

Kitler W., System bezpieczeństwa narodowego RP – aspekty prawno-organizacyjne, „Wiedza Obronna”, 2019, Vol. 268 No. 3, https://doi.org/10.34752/gy7c-tk94

Mercado S., Sailing the Sea of OSINT in the Information Age, „CIA Studies in Intelligence”, 2004, vol. 48, nr 3

Pawlikowski A., Terrorist threats of polish diplomatic missions in military areas and their protection, „BELLONA” 2019, t. 699, nr 4.

Schweizer P., Friendly Spies: How America’s Allies Are Using Economic Espionage To Steal Our Secrets, New York 1993.

Steele R., On Intelligence. Spies and Secrecy in an Open World, Fairfax 2000.

Opublikowane
2020-10-31
Dział
Artykuły recenzowane