Jak amerykanizuje się krajowa polityka

Słowa kluczowe: kampania wyborcza, polityka, amerykanizacja polityki, spin doktor, wybory

Abstrakt

Głównym założeniem artykuły jest analiza kampanii wyborczych prowadzonych przez partie polityczne w Polsce w celu ukazania tendencji do adoptowania wzorców ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Autorka prezentuje "amerykanizację" polskiej polityki wskazując m.in. na wzrost personalizacji kampanii wyborczej, dominującą pozycję sondaży opinii publicznej, wzrost roli social media, a także przykłady kampanii negatywnych. Ponadto autorka uwydatnia  udział profesjonalnych doradców tzw. „spin doktorów” w kreowaniu przekazu medialnego partii politycznych oraz próby manipulowanie mediami i wyborcami.

Bibliografia

Brodzińska–Mirowska B., Sprawozdanie z wykładu prof. Bruce’a Newmana pt. „Past, Present and Future Perspectives on Political Marketing”, Nowe Media 3/2012.

Campaign for President, The Institute of Politics, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 2009.

Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

Jeziński M, Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.

Kamiński M.A., Status prawny i praktyka funkcjonowania podkomisji w Sejmie RP, „Przegląd Sejmowy”, 2018, t. 147, nr 4, http://doi.org/10.31268/PS.2018.03, s. 19-37.

McNair B., An intorduction to political communication, Routledge Taylor&Francis Group, 2018.

Newman I. B., The marketing of the president: Political marketing as campaign strategy, Thousand Oaks, 1994, CA: Sage Publications,

PAP, Magdalena Ogórek w Madrycie. Rzecznik sztabu: weszła do pierwszej ligi, WP Wiadomości, 21.02.2015, odsłona strony: 31.01.2016. https://wiadomosci.wp.pl/magdalena-ogorek-w-madrycie-rzecznik-sztabu-weszla-do-pierwszej-ligi-6025258103051393a

Płudowski T., Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Wójcik M., PiS znów naśladuje amerykańskie reklamówki, Dziennik.pl; 05.11.2007, Aktualizacja: 08.06.2010, odsłona strony: 31.01.2016 r., http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/120641,pis-znow-nasladuje-amerykanskie-reklamowki.html

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)

Opublikowane
2020-12-31
Dział
Artykuły recenzowane