Rada naukowa

Przewodniczący: 
prof. dr hab. inż. Waldemar KITLER  - Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa

Członkowie:
INDIE -
lt col dr Samir RAWAT -  Military Mind Academy, Bengaluru, Karnataka
HOLANDIA - prof dr Julian LINDLEY-FRENCH -  Alphen Group, Alphen 
POLSKA - dr hab. płk. Andrzej SOBOŃ - Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
POLSKA
 - gen. bryg. dr hab. Tadeusz SZCZUREK – Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
POLSKA - mł. insp. dr hab. Agata TYBURSKA – Wyższa Szkoła Policji, Szczytno
SŁOWACJA - doc. JUDr. dr Eva SZABOVÁ - Uniwersytet Trnawski, Trnawa
UKRAINA - prof. Władomyr OGDANOWICZ - Centralny Instytut Naukowo-Badawczy Sił Zbrojnych Ukrainy, Kijów
UKRAINA - prof. Wołodymyr MALUTA - Uniwersytet Sił Powietrznych Ukrainy, Charków
USA - prof. Davida SACKO  - Akademia Sił Powietrznych, Colorado Springs
WIELKA BRYTANIA - dr Vassilis KAPPIS, Uniwersytet Buckingham, Buckingham
WŁOCHY - prof. Andrea ZANINI - Uniwersytet Genueński, Genua