Towarzystwo Wiedzy Obronnej
ul. 11 Listopada 17/19,
03-446 Warszawa

Numer KRS: 0000110214
REGON: 000802805
NIP: 5260001772

e-mail: wiedza.obronna@two.edu.pl

Rachunek bankowy: 73 1020 1127 0000 1502 0407 4191

Główna osoba do kontaktu

dr inż. Mariusz Kozioł
Redaktor Naczelny
Towarzystwo Wiedzy Obronnej

Wsparcie techniczne

Administrator