PSY TROPIĄCE METODĄ MANTRAILINGU W SŁUŻBIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo państwa, policja, pies służbowy, mantrailing, poszukiwania

Abstrakt

Psy, wykorzystywane do pracy w Policji, należą do grupy psów użytkowych, nazywanych też pracującymi. Obecnie w polskiej Policji psy wykonują swoje zadania w trzech pionach: prewencyjnym, kryminalnym oraz kontrterrorystycznym. W służbie kryminalnej oprócz kategorii psów przeznaczonych do badań osmologicznych, ustawodawca dodał nowy typ psów tropiących osoby t.j według założeń mantrailingu.

Jedną z podstawowych misji psów w służbie organów ścigania jest tropienie sprawców przestępstw w tym zlokalizowanie ich miejsca ukrycia. Psy pracujące w tej kategorii uczestniczą w prowadzonych akcjach, operacjach policyjnych, a także w prowadzonych poszukiwaniach osób zaginionych. W wydziale poszukiwań i identyfikacji Komendy Głównej Policji działa Sekcja Przewodników Psów Specjalnych MTR, pracujących przy zastosowaniu metody mantrailingu, w których zespoły (przewodnik wraz z psem) czynnie wspomagają prowadzone akcje poszukiwawcze jak również kierowani są do obsługi zdarzeń kryminalnych w skali ogólnokrajowej.

Świat naukowy i technologiczny nieustannie podejmuje prace nad budową urządzeń elektronicznych, które dokonują analizy zapachowej i znajdują zastosowanie w przemyśle, czy w działaniach podejmowanych ze strony służb na rzecz poprawy bezpieczeństwa państwa. Natomiast na chwilę obecną nie został wytworzony, tak czuły i doskonały instrument, jakim jest niewątpliwie zmysł węchu psa. Autor ośmiela się postawić tezę, że jeszcze długo nie zostanie.

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA
REFERENCES LIST

PIŚMIENNICTWO
LITERATURE

Coren S., Jak rozmawiać z psem, Galaktyka Łódź 2007.
Coren S., Tajemnice psiego umysłu, Łódź 2019.
Curran, A. M., Comparison of the volatile organic compounds present in human odor using SPME-GC/MS, „Journal of Chemical Ecology” 2005, 31(7).
Gąsiorowski M., Psy służbowe w działaniach polskiej Policji, Szczytno 2017.
Górny B., Nowoczesne szkolenie psów tropiących, Warszawa 2010.Kaleta T., Fiszdon K., Wybrane zagadnienia z genetyki i zachowania się psów, Warszawa 1999.
Kramer E.M., Rasy psów, Zduńska A., Maternicka G., (red.), Warszawa 2015, 2016.
Menzel R., Menzel R., Die Verwertung der Riechfabigkeit des Hundes im Dienste der Menschheit, 1930 Kameradschaft, Verlagsgesellschaft , Berlin.
Palka S., , Pedagogika w stanie tworzenia, Kraków 2003.
Przeczek I., Psy rasowe, Warszawa 2016.
Rodriguez-Lujan I., Analysis of pattern recognition and dimensionality reduction techniques for odor biometrics, Knowledge--Based Systems 2013.
Schmidt M., Koch W., Poradnik podstawowego szkolenia psów, Warszawa 2004.
Tarnik R., Kwartalnik policyjny Nr 2(57)/2021, Mantrailing. Tropienie górnym wiatrem, Legionowo 2021.
Taylor D., Ty i twój pies, Warszawa 1994.
Woidtke L., Tropienie górnym wiatrem w policji Saksonii, „Kwartalnik Policyjny” nr 3, CSP 2016.
Ziarko J., , Metoda badań w naukach o bezpieczeństwie na przykładzie bezpieczeństwa pracy, Bezpieczeństwo: teoria i praktyka, nr 7/3, 2013.

ŹRÓDŁA
SOURCES

Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.
Zarządzenie nr 91 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 października 2022 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych w Policji.
Decyzja Nr 91 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu programu nauczania na kursie specjalistycznym dla przewodników psów tropiących według założeń mantrailingu, Hańczuk M., Tarnik R., Harmonogram szkolenia psów, ZKP CSP 2021.
Decyzja nr 444 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla przewodników psów tropiących osoby w/g założeń mantrailingu – poziom I.
Decyzja nr 445 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla przewodników psów tropiących osoby w/g założeń mantrailingu – poziom II.
Decyzja nr 446 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla przewodników psów tropiących osoby w/g założeń mantrailingu – poziom III.

ŹRÓDŁA INTERNETOWE
ONLINE SOURCES

Dobrowolska I., „Psy służbowe w polskiej Policji” data publikacji 17.06.2022r. [https://policja.pl/pol/aktualnosci/219520,Psy-sluzbowe-w-polskiej-Policji.html]
Pawliński M., Calik A., Gdy liczy się czas ważne jest sprawne działanie, data publikacji 24.03.2023r.
[Policja.pl https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/229713,Gdy-liczy-sie-czas-wazne-jest-sprawne-dzialanie.html]
Ratajczak D., „Mantrailing polska edycja” data publikacji 31.01.2022r. [https://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/4965,Mantrailing-polska-edycja.html]
InfoSecurity24.pl, „W Policji powstała najbardziej elitarna jednostka poszukiwawcza w Polsce” data publikacji 25.01.2023r. [https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/policja/powstala-centralna-sekcja-poszukiwan-celowych-insp-ciarka-to-najbardziej-elitarna-jednostka-poszukiwawcza-w-polsce]
Mantrailing, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie [https://csp.edu.pl/csp/inne/3490,Mantrailing.html]
Opublikowane
2024-03-31
Dział
Artykuły recenzowane