Zgłoszenie artykułu może być wysłane jedynie za pośrednictwem systemu internetowego. W tym celu należy zarejestrować się na stronie poprzez wybranie z górnego menu opcji Zarejestruj, a następnie wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza rejestracji. 

Po rejestracji należy zalogować się na stronie (Zaloguj), przejść do zakładki Moje konto, kliknąć w Zgłoś tekst do opublikowania, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami. 

Proces zgłoszenia tekstu składa się z pięciu kroków. Wraz z artykułem należy dołączyć również skan podpisanego oświadczenia autora  

oświadczenie


Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności.