Recenzenci

prof. dr hab. inż. Andrzej GLEN - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce
prof. dr hab. Jarosław GRYZ - Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
prof. dr hab. Stanisław HOC - Uniwersytet Opolski, Opole
prof. dr hab Jacek KNOPEK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
prof. dr hab. inż. Mariusz FIGURSKI – Politechnika Gdańska, Gdańska
prof. dr hab. Marian KOZUB – Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
prof. dr hab. Witold LIDWA - Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
dr hab. Małgorzata CZURYK -  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
dr hab. Janusz GIERSZEWSKI - Akademia Pomorska, Słupsk 
dr hab. Mirosław KARPIUK – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

dr hab. Marian KULICZKOWSKI – Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
dr hab. Piotr MILIK - Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
dr hab. Jerzy NIKOŁAJEW - Uniwersytet Opolski, Opole
dr hab. Juliusz PIWOWARSKI - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, Kraków
dr hab. Krzysztof PROKOP - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce
dr hab. Aleksandra SKRABACZ -  Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
dr hab. Robert SOCHA - Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 
dr hab. Paweł SOROKA – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa, Warszawa
dr hab. Bogusław SZMULIK - Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa
dr hab. inż. Krzysztof WYSOCKI - Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
dr Martin BOŻEK - Warszawa
dr Paweł ŻYDOWO - Ministerstwo Obrony Narodowej