Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:
dr inż. Mariusz KOZIOŁ - Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa

Zastępca redaktora naczelnego:
dr Marek KLASA - Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa

Sekretarz redakcji:
mgr Natalia DOMASIAK -  Akademia Sztuki Wojennej

Redaktorzy:
płk (rez.) prof. dr hab. Maciej MARSZAŁEK -  Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
płk (rez.) prof. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI -  Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
dr Malwina KOŁODZIEJCZAK - Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
ppłk (rez.) dr Dariusz NOWAK - Akademia Sztuki Wojennej

Współpracownicy redakcji:
dr Robert BOROCH
lic. Wiktoria STAŃCZAK
lic. Monika WOŹNIAK