Zgłoszenie artykułu

Redakcja czasopisma "Wiedza Obronna" akceptuje publikacje w języku polskim i angielskim.

Artykuły można przesyłać na adres email: wiedza.obronna@two.edu.pl

Zgłoszenie artykułu może być również wysłane za pośrednictwem systemu internetowego. W tym celu należy zarejestrować się na stronie poprzez wybranie z górnego menu opcji Zarejestruj, a następnie wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza rejestracji. 

Po rejestracji należy zalogować się na stronie (Zaloguj), przejść do zakładki Moje konto, kliknąć w Zgłoś tekst do opublikowania, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami. 

Proces zgłoszenia tekstu składa się z pięciu kroków. Wraz z artykułem należy dołączyć również skan podpisanego oświadczenia autora  


Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności.

Redakcja zachowuje prawo do odrzucenia zgłoszenia bez recenzji, jeśli nie spełnia następujących kryteriów:
- wykracza poza zakres czasopisma określony w misji czasopisma
- nie oferuje znaczącej nowej wiedzy ani wartości dodanej
- nie spełnia wymagań technicznych 
- zawiera poważne błędy lub usterki.

 

- Opłaty: czasopismo pobiera opłaty od autorów za publikacje artykułu w wysokości 500 zł. 
Wpłaty prosimy dokonywać dopiero po otrzymaniu maila z infromacją o akceptacji artykułu do publikacji i korektą autorską.

Nr konta:

Towarzystwo Wiedzy Obronnej 
73 1020 1127 0000 1502 0407 4191
z dopiskiem „publikacja artykułu w WO imię i nazwisko"

- Za zgłoszenie artykulu oraz  proces redakcyjny czasopismo nie pobiera żadnych opłat.

- Właściciel praw autorskich: autorzy.

- Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY SA)

- Samoarchiwizacja: zgoda na archiwizację wersji preprint, postprint oraz wersji wydawniczej, pod warunkiem podania informacji źródłowych (w tym tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

- Dostępność tekstów na stronie internetowej czasopisma: niezwłocznie po opublikowaniu.