Polityka open access

Redakcja czasopisma wdraża zasady przyjęte w Budapesztańskiej Deklaracji Wolnego Dostępu (Budapest Open Access Initiative - BOAI

Czasopismo Wiedza Obronna jest wydawane w modelu otwartego dostępu (open access). 
Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatnie dla użytkowników, w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełne teksty każdego z artykułów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.    Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji:
Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.


Szczegółowe informacje dla autorów:

- Opłaty: czasopismo pobiera opłat od autorów za publikacje artykułu w wysokości 300 zł

- Za zgłoszenie artykulu oraz  proces redakcyjny czasopismo nie pobiera żadnych opłat.

- Właściciel praw autorskich: autorzy.

- Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY SA)

- Samoarchiwizacja: zgoda na archiwizację wersji preprint, postprint oraz wersji wydawniczej, pod warunkiem podania informacji źródłowych (w tym tytuł, rok, numer i adres internetowy czasopisma).

- Dostępność tekstów na stronie internetowej czasopisma: niezwłocznie po opublikowaniu.