• Tom 285 Nr 4 (2023)

  Redaktorzy prowadzący:  dr Robert Borochdr Anna Korzeniowska-Bihun

  Temat przewodni numeru: 

  Cz. I: "City in conflict - Military Anthropology Perspective 2023 "

  Cz. II: "Bezpieczeństwo państwa"

 • Tom 284 Nr 3 (2023)

  Redaktor prowadzący: 

  dr Piotr Hac

 • Tom 283 Nr 2 (2023)

  Redaktorzy prowadzący: 

  dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman i płk. dr hab. inż. Grzegorz Pilarski

   Temat przewodni numeru: 

  "Energy"

 • Tom 282 Nr 1 (2023)

  Redaktor prowadzący:  dr Piotr Pacek

  Temat przewodni numeru: 

  "Inwazja Rosji na Ukrainę a inklinacje dla bezpieczeństwa Europy"

   

 • Tom 281 Nr 4 (2022)

  Redaktor prowadzący:  dr hab. Justyna Kurek-Sobieraj

  Temat przewodni numeru:

  „Metodologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego (państwa)

   

 • Tom 280 Nr 3 (2022)

  Redaktorzy prowadzący:  dr hab. Aneta Nowakowska-Krystman i dr Joanna Antczak

  Temat przewodni numeru:

  „Wpływ wyzwań geostrategicznych na rozwój przemysłowego potencjału obronnego”

  Część 1: „Uwarunkowania rozwoju potencjału obronno–gospodarczego (PPO)"

  Cześć 2: „Strategia rozwoju  potencjału obronno–gospodarczego (PPO)"

 • Tom 279 Nr 2 (2022)

  Redaktor prowadzący:  płk. dr hab. inż. Andrzej Soboń

  Temat przewodni numeru:

  „Wyzwania dla bezpieczeństwa państwa”

 • Tom 278 Nr 1 (2022)

  Redaktor prowadzący:  płk. prof. dr hab. Leszek Elak

  Temat przewodni numeru:

  "Współczesne środowisko bezpieczeństwa a zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia państwa"

 • Tom 277 Nr 4 (2021)

  Redaktor prowadzący:  prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler

  Temat przewodni numeru:

  "Funkcjonowanie państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"

   

 • Tom 276 Nr 3 (2021)

  Redaktor prowadzący:  dr hab. Robert Socha

  Temat przewodni numeru:

  Część 1  "Bezpieczeństwo państwa podczas pandemii"

  Część 2 "Bezpieczeństwo narodowe" 

 • Tom 275 Nr 2 (2021)

  Redaktor naukowy: dr Aleksander Ksawery Olech

 • Tom 274 Nr 1 (2021)

  Redaktorzy prowadzący:  dr Robert Boroch i dr Anna Korzeniowska-Bihun

  Temat przewodni numeru: "Military anthropology Split-shift Prospect"

 • Tom 273 Nr 4 (2020)

  Redakcja naukowa numeru:
  dr Mariusz Antoni Kamiński

  Temat przewodni numeru:  
  "Aspekty bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa"

 • Tom 272 Nr 3 (2020)

  Redakcja naukowa numeru:
  dr Justyna Kurek

  Temat przewodni numeru:  
  "Bezpieczeństwo państwa w warunkach lockdownu"

 • Tom 271 Nr 2 (2020)

  Redakcja naukowa numeru:
  dr Patryk Dobrzycki

  Temat przewodni numeru:  
  "Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa"

 • Tom 270 Nr 1 (2020)

  Redakcja naukowa numeru:
  dr Wojciech Sójka
  Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, Polska

  Temat przewodni numeru:  
  "Wybrane aspekty obrony i ochrony narodowej"

 • Tom 269 Nr 4 (2019)

  Redakcja naukowa numeru:
  dr hab. inż. Marian Kuliczkowski
  Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, Polska

  Temat przewodni numeru:  
  "Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce - wybrane problemy"

 • Tom 268 Nr 3 (2019)

  Redakcja naukowa numeru:
  prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler
  Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, Polska

  Temat przewodni numeru:
  "System Bezpieczeństwa Narodowego" 

 • Wydanie podwójne tom 266-267, nr 1-2
  2019

  W podwójnym numerze Wiedzy Obronnej vol. 266-267 no. 1-2 znajdują się artykuły naukowe z zakresu bezpieczeństwa miedzynarodowgo i narodowego, obrony narodowej oraz zarzadzania kryzysowego.

  Zachęcamy do lektury.

  Wiedza Obronna jest recenzowanym czasopismem naukowym ukazującym się od 1973 roku. Obecnie jest wydawana jako kwartalnik. W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz powiązanych z nimi dziedzin nauk społecznych i humanistycznych

 • Wydanie podwójne tom 264-265 nr 3-4
  2018

  W podwójnym numerze Wiedzy Obronnej vol. 264-265 no. 3-4 znajdują się artykuły naukowe z zakresu bezpieczeństwa miedzynarodowgo i narodowego, obrony narodowej oraz zarzadzania kryzysowego.

  Zachęcamy do lektury.

  Wiedza Obronna jest recenzowanym czasopismem naukowym ukazującym się od 1973 roku. Obecnie jest wydawana jako kwartalnik. W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz powiązanych z nimi dziedzin nauk społecznych i humanistycznych

 • Wydanie podwójne tom 262-263, nr 1-2
  2018

  W podwójnym numerze Wiedzy Obronnej vol. 262-263 no. 1-2 znajdują się artykuły naukowe z zakresu bezpieczeństwa miedzynarodowgo i narodowego, obrony narodowej oraz zarzadzania kryzysowego.

  Zachęcamy do lektury.

  Wiedza Obronna jest recenzowanym czasopismem naukowym ukazującym się od 1973 roku. Obecnie jest wydawana jako kwartalnik. W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz powiązanych z nimi dziedzin nauk społecznych i humanistycznych