Redaktor prowadzący:  dr Piotr Pacek

Temat przewodni numeru: 

"Inwazja Rosji na Ukrainę a inklinacje dla bezpieczeństwa Europy"

 

Opublikowane: 2023-03-01