Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:
dr Mariusz A. KAMIŃSKI - Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa

Zastępca redaktora naczelnego:
dr Sławomir CHOMONCIK - Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa

Redaktorzy:
prof. dr hab. Maciej MARSZAŁEK - Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
prof. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI - Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
dr Malwina KOŁODZIEJCZAK - Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
dr Dariusz NOWAK - Akademia Sztuki Wojennej