Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:
dr Mariusz A. KAMIŃSKI - Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa

Zastępca redaktora naczelnego:
dr Sławomir CHOMONCIK - Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa

Redkator ds. współpracy zagranicznej:
dr Andrzej SOBOŃ - Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa

Redaktorzy:

prof. dr hab. Maciej MARSZAŁEK - Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
prof. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI - Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
dr. Malwina KOŁODZIEJCZAK - Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa