Zgłoszenie artykułu

Redakcja czasopisma "Wiedza Obronna" akceptuje publikacje w języku polskim i angielskim.

Artykuły można przesyłać na adres email: info@wiedzaobronna.edu.pl

Zgłoszenie artykułu może być również wysłane za pośrednictwem systemu internetowego. W tym celu należy zarejestrować się na stronie poprzez wybranie z górnego menu opcji Zarejestruj, a następnie wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza rejestracji. 

Po rejestracji należy zalogować się na stronie (Zaloguj), przejść do zakładki Moje konto, kliknąć w Zgłoś tekst do opublikowania, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami. 

Proces zgłoszenia tekstu składa się z pięciu kroków. Wraz z artykułem należy dołączyć również skan podpisanego oświadczenia autora  

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności.

Redakcja zachowuje prawo do odrzucenia zgłoszenia bez recenzji, jeśli nie spełnia następujących kryteriów:
- wykracza poza zakres czasopisma określony w misji czasopisma
- nie oferuje znaczącej nowej wiedzy ani wartości dodanej
- nie spełnia wymagań technicznych 
- zawiera poważne błędy lub usterki.