Bezpieczeństwo elektroenergetyczne infrastruktury sieci przesyłowej na poziomie lokalnym

Słowa kluczowe: energia elektryczna, energetyka rozproszona, infrastruktura przesyłowa, Krajowy System Elektroenergetyczny, bezpieczeństwo energetyczne

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie roli energetyki w bezpieczeństwie państwa w XXI wieku.  Pojawienie się nowych zagrożeń oraz zmiana podejścia do prowadzenia polityki bezpieczeństwa państwa powoduje, ze obszar energetyki stał się kluczowym atrybutem w prowadzeniu polityki zagranicznej. Obecny światowy rynek elektroenergetyczny boryka się z problemem zabezpieczenia infrastruktury sieci przesyłowej przed zewnętrznym ingerowaniem, który może doprowadzić do zachwiania się gospodarki i rozwoju poszczególnych państw. Infrastruktura sieci przesyłowej jest najbardziej newralgicznym. Postępująca w XXI wieku cyfryzacja przyczynia się do tego, że wszystkie decyzje i czynności życiowe podejmowane przez człowieka potrzebują głównie energii elektrycznej. Bez znaczenia jest, czy wykorzystywana jest ona podczas wykonywania operacji w systemie informatycznym, czy też w magazynowaniu żywności. Jednym z głównych problemów wytwarzania, dystrybucji i zapewnieniu bezpieczeństwa w spółkach energetycznych jest modernizacja, utrzymanie, jak również budowa nowej infrastruktury sieci przesyłowej. Dlatego tak ważny elementem energetycznym jest bezpieczeństwo elektroenergetyczne infrastruktury sieci przesyłowej.

Bibliografia

Apanowicz J., Zarys Metodologii Prac Dyplomowych i Magisterskich z Organizacji i Zarządzania, WSAiB, Gdynia 1997 r.

Billewicz K.., Inteligentne sieci elektroenergetyczne – wybrane aspekty, Texter, Warszawa 2016 r.

Dołęga W., Stacje elektroenergetyczne, Wydawnicza Politechniki Wrocławska, Wrocław 2007 r.

Gradziuk A. i in., Co to jest bezpieczeństwo energetyczne państwa?, Biuletyn PISM, Warszawa 2002 r.

Gryz J., Podraza A., Ruszel M., Bezpieczeństwo energetyczne, PWN, Warszawa 2018 r.

Koziej S., Bezpieczeństwo, istota podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, Bezpieczeństwo narodowe II, 2011 r.

Kuciński K., Energia w czasie kryzysu, DIFIN, Warszawa 2006 r.

Kukuła J., Nowe uwarunkowania i wymiary bezpieczeństwa międzynarodowego Polski, Wieś i Państwo, 1995 r.

Demonstration Experiments Begin for the Hydrogen Fuel Cell of the Future –Device Development Is Also Accelerated, Panasonic key technologies, Tokyo 2017 r.

Geldart D., Gas Fluidization Technology, Bradford 1986 r.

Jankowska K., Spółdzielnie energetyczne- przykład niemieckiej energetyki obywatelskiej, CIRE, Warszawa 2014 r.

Opublikowane
2021-06-30
Dział
Artykuły recenzowane