WSPÓŁCZESNA KATEGORYZACJA ZAGROŻEŃ KOSMICZNYCH

Słowa kluczowe: przestrzeń kosmizna, domena walki, zagrożenia, broń

Abstrakt

Artykuł dotyczy współczesnych zagrożeń kosmicznych. W pierwszej części zdefiniowano podstawowe pojęcia związane z przedmiotem badań, takie jak: zagrożenie, kluczowe zagrożenie, zagrożenie kosmiczne oraz dokonano podziału tych zagrożeń. Przeprowadzono analizę wybranych raportów rządowych i na ich podstawie określono wskazane tam zagrożenia kosmiczne – broń kosmiczną, a wśród niej środki walki: kinetyczne, niekinetyczne, elektroniczne i cybernetyczne. W dalszej część odniesiono się do wybranych, dostępnych dokumentów strategicznych. Stanowiły je współczesne strategie kosmiczne opracowane przez Francję i Wielką Brytanię, w których określono niemilitarne i militarne zagrożenia kosmiczne. W kolejnej części pracy odniesiono się do zagrożeń (głównie naturalnych) antycypowanych przez agencje rządowe – obiekty bliskie Ziemi. W stosunku do zagrożeń kosmicznych określono ich charakterystykę oraz wskazano skutki jakie mogą one wywołać. W ostatniej części artykułu, na podstawie analiz wskazanych dokumentów i podejść, skategoryzowano współczesne militarne i niemilitarne zagrożenia kosmiczne.

Bibliografia

Bielawski R., Potęgometryczny wymiar militaryzacji przestrzeni kosmicznej, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej 2022.

Binzel R.P., The Torino Impact Hazard Scale, „Planetary and Space Science” t. 48 nr 4 (2000), DOI: 10.1016/S0032-0633(00)00006-4.

Burbine T.H., Near-Earth Asteroids and the Impact Threat [w:] Asteroids, Cambridge.

Daglis I.A. (red.), Effects of Space Weather on Technology Infrastructure, t. 176, Dordrecht 2005.

European Space Agency, Protection of space assets [na:] https://vision.esa.int/protection-of-space-assets.

European Space Agency, Near-Earth Objects Coordination Centre [na:] https://neo.ssa.esa.int.

González Hernández I., Komm R., Pevtsov A., Leibacher J.W., Solar Origins of Space Weather and Space Climate: Preface [w:] Solar Origins of Space Weather and Space Climate, New York, NY 2013.

Hanslmeier A., Introduction, What is Space Weather? [w:] The Sun and Space Weather, Dordrecht.

Harrison T., Johnson K., Roberts T.G., i in., Space Threat Assessment 2020, Center for Strategic and International Studies 2020.

Hucht K.A. van der, The IAU and hazardous Near Earth Objects – a clear and present danger, „Proceedings of the International Astronomical Union” t. 13 nr S349 (2018), DOI: 10.1017/S1743921319000164.

King P.K., Syal M.B., Dearborn D.S.P., i in., Late-time small body disruptions for planetary defense, „Acta Astronautica” t. 188 (2021), DOI: 10.1016/j.actaastro.2021.07.034.

Kołodziejczak M.E., Różnica pojęć: wojna, konflikt zbrojny, kryzys, zagrożenie występujących w naukach o bezpieczeństwie [w:] W. Sójka, M. E. Kołodziejczak (red.), Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku. Pojęcie, zakres i kwalifikacja, Warszawa 2016.

Langley R.B., Innovation: GNSS Spoofing Detection, „GPS Word” (2013).

Preston R., Johnson D.J., Edwards S.J.A., i in., Space Weapons Earth Wars, Santa Monica, CA 2002.

Radomska A., Contemporary Military Threats in Space Domain, „Kwartalnik Bellona” t. 3 (2021).

Rivkin A., An Overview of the Asteroids and Meteorites [w:] Planets, Stars and Stellar Systems, Dordrecht 2013.

Sójka W., Ewolucja zagrożeń, wyzwań, szans i ryzyk bezpieczeństwa narodowego Polski – wnioski [w:] W. Sójka, M. E. Kołodziejczak (red.), Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku. Pojęcie, zakres i kwalifikacja, Warszawa 2016.

Szepke R., 1000 słów o atomie i technice jądrowej, Warszawa 1982.

The French Ministry for the Armed Forces, Space Defence Strategy, Paris 2019.

UK Government, National Space Strategy, 2021.

Weeden B., Samson V., Global Counterspace Capabilities: An Open Source Assessment, 2020 r.

Yu Z., Shang H., Wei B., Accessibility assessment and trajectory design for multiple Near-Earth-asteroids exploration using stand-alone CubeSats, „Aerospace Science and Technology” t. 118 (2021), DOI: 10.1016/j.ast.2021.106944.

Opublikowane
2022-03-25
Dział
Artykuły recenzowane