O planowaniu cywilnym na szczeblu gminy i powiatu – uwag kilka

  • Piotr Kowalczyk Akademia Sztuki Wojennej
Słowa kluczowe: planowanie cywilne na szczeblu gminy, plan zarządzania kryzysowego, plan operacyjny ochrony przed powodzią

Abstrakt

Autor prezentuje ocenę funkcjonowania planowania cywilnego na szczeblu samorządowym. Dokonuje analizy obowiązujących dokumentów planistycznych i wskazuje na możliwości uproszczenia, a co za tym idzie usprawnienia tego procesu.

Opublikowane
2018-12-31
Dział
Artykuły recenzowane