WYBRANE ASPEKTY PROCEDURALNE STOSOWANIA STANÓW NADZWYCZAJNYCH W POLSCE

Słowa kluczowe: stany nadzwyczajne, stan wyjątkowy, procedura stosowania, organy władzy publicznej, obostrzenia

Abstrakt

W artykule autor odniósł się do wybranych aspektów proceduralnych stosowania stanów nadzwyczajnych w Polsce. W szczególności podjęto temat ewentualnej możliwości zastosowania więcej niż jednego stanu nadzwyczajnego w tym samym czasie na jednym obszarze, jak również kwestii zmiany obostrzeń wolności i praw człowieka i obywatela w trakcie obowiązywania stanu nadzwyczajnego. Powyższe przemyślenia mogą być istotne dla problematyki stosowania stanów nadzwyczajnych w Polsce, w szczególności w kontekście wprowadzonego we wrześniu 2021 roku stanu wyjątkowego na części obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

Bibliografia

Gizicki W., Stany nadzwyczajne w systemie bezpieczeństwa Polski, [w:] System bezpieczeństwa narodowego RP. Wybrane problemy, red. nauk. W. Kitler, K. Drabik, I. Szostak, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2014.

Kitler W., Aspekty kompetencyjne kierowania bezpieczeństwem narodowym w warunkach stanu wyjątkowego, „Zeszyty Naukowe AON” 2014, nr 4.

Kurzępa E., Stany nadzwyczajne w polskim porządku prawnym, Poltext, Warszawa 2017.

Mażewski L., Stany nadzwyczajne w Polsce w latach 1918–1989. Szkic ustrojowopolityczny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Temida 2, Białystok 2005.

Prokop K., Modele stanu nadzwyczajnego, Temida 2, Białystok 2012.

Opublikowane
2022-03-25
Dział
Artykuły recenzowane