DISINFORMATION IN THE AGE OF THE DIGITAL REVOLUTION IN THE ASPECT OF STATE SECURITY

Abstrakt

The main purpose of the article is to diagnose the awareness and attitudes of respondents towards the fake news and disinformation on the Internet. The following hypothesis was set within the framework of the presented objective: the phenomenon of disinformation contributes to the creation of a sense of threat and arousal of social unrest. Two research approaches were used in the research process - the first was based on quantitative study using a questionnaire as a method of data collection, and the second was relied on general content analysis of the literature on the subject and netographic content. The findings of the research allowed to determine the priority measures for taking action against disinformation. The assumptions of the article correspond to the current challenges in the issue of fighting disinformation and thus establishing strategies to counter disinformation. The main research limitations were the restricted sample size, limited generalizability in the conducted analysis of the content of the literature, and the broad scope of the study resulting from the areas of knowledge, skills and attitudes regarding awareness of disinformation presence on the Internet.

Bibliografia

(MINI) Słownik BBN - Propozycje nowych terminów, https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbn-propozy/6035,MINISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html

Aiken A., RESIST Counter-disinformation toolkit, RESIST 2 Counter Disinformation Toolkit - GCS (civilservice.gov.uk).

Benkler Y., Faris R., Roberts H., Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics, OXFORD University Press, New York USA, 2018.

Grabowska-Lepczak I., Kwiatkowski M., Tryboń M., Bezpieczeństwo człowieka w obliczu XXI wieku, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, no 41/2011, Warszawa 2011.

Gracik M., K. Żukowska K., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.

JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, Action Plan against Disinformation, Brusseles.

Kaczmarek J., Skowroński A., Bezpieczeństwo Świat – Europa - Polska, Wrocław, 1998.

Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, Warszawa, 2011.

Kula H. M., Propaganda współczesna. Istota – właściwości, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.

Kwiecińska M., Wykorzystanie mediów dla podniesienia bezpieczeństwa, potrzeby i sposoby realizacji, Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, no 3/2014, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2014.

Modrzejewski Z., Operacje Informacyjne, AON, Warszawa 2015.

NATO Strategic Communications Policy, https://publicintelligence.net/nato-stratcom-policy

Nowak J. Wykorzystywanie Internetu przez grupy interesu i ruchy społeczne do celów politycznej rekrutacji, organizacji i kampanii [w:] Aktywność obywateli online Teorie a praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.

Piertaś Z. J., Podstawy teorii stosunków międzynarodowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1986.

Potejko P., Bezpieczeństwo informacyjne, [in:] Bezpieczeństwo państwa, K.Wojtaszczyk, Materska-Sosnowska A., (ed.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.

Rada Europejska, Sekretariat Generalny Rady, Posiedzenie Rady Europejskiej (19 i 20 marca 2015 r.) – Konkluzje, Bruksela.

Raport „Freedom on the Net 2017. Manipulating Social Media to Undermine Democracy", https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2017.

Rokiciński K., Pac B., Operacje informacyjne w działaniach militarnych, Wydawnictwo J.P., Gdynia 2010.

Strategic Communication Joint Integrating Concept, http://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/concepts/jic_strategiccommunications.pdf?ver=2017-12-28-162005-353

Szopa T., Koncepcja graficznego przedstawiania terytorialnego rozkładu ryzyka i zagrożeń, [in:] J. Wolanin (ed.) Mapy terytorialnego rozkładu ryzyka, Wydawnictwo EDURA, Warszawa 2004.

Wasiuta O., Wasiuta S., Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie, Arcana, Kraków 2017; eidem, Medialna manipulacja informacją w wojnie hybrydowej Rosji przeciwko Ukrainie, [in:] Medialne obrazy świata. Wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach, Klepka R (ed.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018.

Wilbur D., Propaganda’s Place in Strategic Communication: theCase of ISIL’s Dabiq Magazine, „International Journal of Strategic Communication” 2017, Vol. 11., No. 3.

Wrzosek M., Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej. Państwo. Społeczeństwo. Polityka. Biznes, NASK Cyber POLICY, NASK Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2019.

Zdrodowski B., Istota bezpieczeństwa państwa., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Istota bezpieczeństwa państwa (up.krakow.pl).

Zegarow P., Dlaczego wierzymy w dezinformację? Analiza mechanizmów psychologicznych, [in:] Wrzosek M., Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej. Państwo. Społeczeństwo. Polityka. Biznes, NASK Cyber POLICY, NASK Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2019.

Zięba R., „Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy międzynarodowe”, no. 10/1989, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1989.

Opublikowane
2022-11-16
Dział
Artykuły recenzowane